ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลด 70%


เงื่อนไขกิจกรรม "ท่องเที่ยวปีใหม่ ชุมชนสุขใจ ประหยัดไฟ ไปกับ กฟผ."
  1. ที่พักเขื่อน กฟผ. ทั้ง 8 แห่ง ที่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดที่พัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) / เขื่อนสิริกิติ์ (จ.อุตรดิตถ์) / เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ (จ.กาญจนบุรี) / เขื่อนรัชชประภา (จ.สุราษฎร์ธานี) / เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น) / เขื่อนสิรินธร (จ.อุบลราชธานี) / เขื่อนจุฬาภรณ์ (จ.ชัยภูมิ) และ กฟผ.แม่เมาะ (จ.ลำปาง)
  2. ระยะเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลด ตั้งแต่เวลา 8.00 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 24.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2561
  3. สามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนสิทธิ์ส่วนลด ติดต่อสำรองบ้านพักเขื่อน กฟผ. ได้ที่ศูนย์บริการบ้านพักรับรอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 6047 และ กฟผ. แม่เมาะ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5425 4993-4 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
  4. สงวนสิทธิ์ 1 บัตรประจำตัวประชาชน / 1 สิทธิ์ส่วนลด / 1 ห้อง โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดนี้ให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนส่วนลดเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  5. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ส่วนลด พร้อมชำระเงินได้ที่ ที่ทำการบ้านพักรับรองของแต่ละเขื่อน ในวันที่เข้าพัก โดยไม่ต้องชำระล่วงหน้า
  6. หลังจากใช้สิทธิ์ส่วนลดในการสำรองบ้านพัก หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสถานที่ วันและเวลาในการเข้าพัก จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ส่วนลดและไม่สามารถนำสิทธิ์ส่วนลดนี้กลับมาใช้ได้อีก
  7. ในกรณีมีข้อขัดข้อง ให้ถือคำตัดสินของ กฟผ. เป็นที่สิ้นสุด
*กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า