กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน รณรงค์คนไทยร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า” ขอความร่วมมือจากภาคประชาชน อุตสาหกรรม และเอกชน ร่วมปฏิบัติการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน การใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่บ่าย 2 โมง ถึงบ่าย 3 โมง เป็นเวลาเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยลดพีคไฟฟ้าไม่ให้สูงขึ้น

20160323 M01 01

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมด้วย นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ในฐานะผู้แทน กฟผ. ผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ชั้น 1 หน้าอาคาร B ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

20160323 M01 02

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม และเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงต้นทุนสูงมาผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงานจึงเตรียมมาตรการ รองรับและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการผลิตกระแไฟฟ้า ต้องผลิตให้มากและเพียงพอที่จะป้อนสำหรับใช้ในช่วง Peak Load (พีคไฟฟ้า) ทั้งนี้หากไม่เพียงพอ จะต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงได้ร่วมกันเฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและขอความร่วมมือจากภาคประชาชน อุตสาหกรรม และเอกชน ช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ผ่านกิจกรรม "รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า" โดยร่วมปฏิบัติการ "ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน" การใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกๆ วัน วันละ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 14.00 น. – 15.00 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อช่วยลดพีคไฟฟ้าไม่ให้สูงขึ้นจนทำสถิติรอบใหม่ อันจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ มาตรการลดพีค (Demand-Side Management) เป็นการปรับเปลี่ยนปริมาณและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ เพื่อให้สมดุลกับการผลิตไฟฟ้า เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีทีสุด และทำได้ทันที คือ การประหยัดพลังงาน

20160323 M01 03

          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานยังมีภาคความร่วมมือเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในอีกหลายด้าน เช่น การช่วยเหลืออุดหนุนด้านการเงินเพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีกลไกภาคบังคับ เช่น การกำกับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 การกำหนดมาตรฐาน การใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Energy Code) การกำหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

20160323 M01 04

          ด้าน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากการรณรงค์ตลอดระยะเวลา 2 เดือนนี้จะทำให้ประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และเอกชน เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ทำให้ Peak ปี 2559 ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ระดับ 28,500 เมกะวัตต์ ต่ำกว่า 29,018 เมกะวัตต์

          สำหรับ กฟผ. จะร่วมกิจกรรม“รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า” โดยการเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมปฏิบัติการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน การใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 ในช่วงเวลา 14.00 น. - 15.00 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันประหยัดพลังงาน และช่วยลดพีคการใช้ไฟฟ้า