กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559 หน่วยงานของ กฟผ. ได้รับรางวัล 30 แห่ง เขื่อนวชิราลงกรณ ยังรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยไว้ได้เป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน

20160329-M01-01

          นายสมศักดิ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง พลังงาน ได้ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559โดย กฟผ. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ซึ่งจะมีการประกาศรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

          ทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 มีดังนี้ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ระดับทอง ต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้แก่

 • เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ได้รับรางวัลต่อเนื่องทั้งสิ้น 16 ปี (มากที่สุดของ กฟผ.)
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สำนักงานลำภูรา จ.ตรัง
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
 • โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 • เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
 • โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
 • เขื่อนศรีนคริทร์ จ.กาญจนบุรี
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานฐานปฏิบัติงานจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานเชียงใหม่ 2 จ.เชียงใหม่
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
 • เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 จ.สกลนคร

          หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ 5-9 ปี

 • โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 1 จ.อุบลราชธานี
 • เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
 • เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

          หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ได้แก่

 • เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
 • โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
 • โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
 • เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

          รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ระดับเพชร ต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้แก่

 • โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
 • เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 • เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

          หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ 5-9 ปี ได้แก่

 • โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่

          หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559

 • เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
 • เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
 • เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

          “ทางฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยขอแสดงความยินดีและขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลที่เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และได้สร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ.” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย