กฟผ. และ กลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 กำลังผลิต 520 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2565 เพื่อเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาว สปป. ลาว

20160330-M01-01

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด ณ ห้อง Le Lotus II โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ นายพอนสัก วิไลสัก ประธานกลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายไซปะเสิด พมสุพา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมเป็นสักขีพยาน นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และ กลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ จำนวนมาก

20160330-M01-02

          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การที่ กฟผ. และ กลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการน้ำเทิน 1 จนนำมาสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของทั้งสองประเทศ ในการร่วมกันบริหารและส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากร ด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอขอบคุณรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้มุ่งมั่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนบรรลุความสำเร็จ

20160330-M01-03

          นายไซปะเสิด พมสุพา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน สปป.ลาว กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 ระหว่าง กฟผ. และ กลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโครงการขั้นตอนต่อๆ ไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้สืบไป

20160330-M01-04

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟผ. มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ลงทุนภายใต้บันทึกความเข้าใจแล้ว 9 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 5,421 เมกะวัตต์โดยเป็นโครงการที่มีการซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการเทิน-หินบุน โครงการห้วยเฮาะ โครงการน้ำเทิน 2 โครงการน้ำงึม 2โครงการเทิน-หินบุนส่วนขยาย และโครงการหงสาลิกไนต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการไซยะบุรี และโครงการน้ำเงี๊ยบ 1 สำหรับโครงการน้ำเทิน 1 ที่ได้มีการลงนามกันในครั้งนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั่นคงยิ่งขึ้นได้

20160330-M01-05

          นายพอนสัก วิไลสัก ประธานกลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด รวมถึงผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการน้ำเทิน 1 ขอให้คำมั่นว่าจะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาว สปป. ลาว รวมทั้งยังเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

          สำหรับโครงการน้ำเทิน 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภท Storage ตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง ในแขวงบอลิคำไซของ สปป.ลาว มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายให้ไทยประมาณ 520 เมกะวัตต์ และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2565 โดยจะเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะสามารถสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

          การเจรจารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการน้ำเทิน 1 นั้น กฟผ. ได้มีการเริ่มเจรจากับกลุ่มบริษัท พอนสัก จำกัด นับตั้งแต่ที่คณะอนุกรรมการ ประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้มอบหมายให้ กฟผ. เริ่มเจรจากับผู้พัฒนาโครงการเมื่อปลายปี 2557 ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือกันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุด