กฟผ. เผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายตัวเลขพีคที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ที่ 27,639.3 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวทั่วประเทศ ขอความร่วมมือประชาชน “ปิด – ปรับ – ปลด เปลี่ยน” ลดการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนนี้

20160407 M01 01

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (6 เมษายน 2559) เวลา 20.21 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่ 27,639.3 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียส ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 (27,345.8 เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทั่วประเทศ

          สำหรับสาเหตุที่การใช้ไฟฟ้าสูงสุดครั้งนี้เกิดในวันหยุด ช่วงกลางคืน เนื่องจากเป็นลักษณะการใช้ไฟฟ้าของวันหยุด ที่มาจากความต้องการไฟฟ้าของภาคบ้านอยู่อาศัยและบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็มีการทำลายตัวเลขพีคในช่วงในวันหยุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้จะมีการทำลายตัวเลขพีคอีกหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้ว พีคสูงสุดของปีมักจะเกิดในช่วงบ่ายของวันทำงานปกติ จากการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการและบ้านอยู่อาศัย

          อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามมาตรการ “ปิด - ปรับ - ปลด - เปลี่ยน” เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2559 โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี