กฟผ. ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จัดกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” หวังกระตุ้นประชาชน “เปลี่ยน” มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 คาดจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้ากว่าปีละ 15.7 ล้านหน่วย หรือ 62 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 8 พันตัน

20160411-M01-01

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กิจการสังคม (รวค.) และ คุณวรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยมีผู้บริหาร กฟผ. และโฮมโปร รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ.+ ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร อุปนิสัย บวกองค์ความรู้ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จนถึงปัจจุบันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้วรวม 28 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าให้ประเทศลงประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง หรือ Peak ซึ่งปีนี้คาดว่าค่า Peak จะอยู่ที่ประมาณ 28,500 เมกะวัตต์ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศที่สูง ดังนั้น กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงาน และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ผ่านมาตรการ "ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน" การใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลด Peak ไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

          นายสหรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน “เปลี่ยน” มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. จึงร่วมกับ โฮมโปร จัดกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559 ผ่านการใช้คูปองประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์เบอร์ 5 จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น , เครื่องซักผ้ารวม 39,300 เครื่อง และหลอด LED จำนวน 15,000 หลอด ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะส่งผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 15.7 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้กว่า 62 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8,000 ตันต่อปี

          ด้าน คุณวรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการประกอบธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย โดยมีสินค้ามากกว่า 4 หมื่นรายการแล้ว โฮมโปร ยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทางโฮมโปรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการช่วยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อลดค่าไฟ พร้อมรับคูปองประหยัดพลังงานสูงสุด 1,500 บาท เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และส่วนลดพิเศษ สำหรับหลอด LED เบอร์ 5

         สำหรับโครงการ “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” เปลี่ยนปุ๊ป รับปั๊บ รับคูปองประหยัดพลังงาน ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โดยมีเงื่อนไขในการใช้คูปอง เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ 25,000 บาท รับคูปองประหยัดพลังงานเพื่อเป็นส่วนลดทันทีอีก 1,500 บาท โดยการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ 10,000-24,999 บาท สามารถรับคูปองประหยัดพลังงานเพื่อเป็นส่วนลดทันที 1,000 บาท และรับส่วนลดเพิ่มเมื่อซื้อหลอด LED เบอร์ 5 กล่อง กฟผ. ยกลัง ลังละ 12 หลอด รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท หรือใช้คู่กับ “บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทีนัม” ได้ลดเพิ่มอีกร้อยละ 3 โดยตั้งเป้าการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่ 16,000 เครื่อง ตู้เย็น 14,000 เครื่อง เครื่องซักผ้า 9,300 เครื่อง โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ 15 เม.ย - 18 พ.ค. 2559 ณ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-832-6000 และ www.homepro.co.th