กฟผ. จัดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ปลุกกระแสคนไทยลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านแสงสว่างและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานจากทุกมุมโลก กว่า 500 ราย พร้อมตั้งเป้า ช่วยลดการปล่อย CO2 ของประเทศไทยได้อย่างน้อย 23,000 ตันต่อปี

20160420-M01-01

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 งานเดียวที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ LED และเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องแอมเบอร์ 2 – 3 (ตรงข้ามอาคาร 4) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20160420-M01-02

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเป้าหมายใน 4 ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงความร่วมมือผ่านองค์กรต่างๆ อาทิ มาตรการช่วยเหลือหน่วยงานในการดำเนินโครงการ ESCO และมาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่าง LED เพื่ออนุรักษ์ พลังงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน อีกด้วย ซึ่งงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง รวมถึงร่วมกันกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

20160420-M01-03

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวว่า งาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านผลิตภัณฑ์ LED และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 19-22 เมษายน 2559 ณ อาคาร 4-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายในงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ และมีผู้ประกอบการทั่วโลก ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ จอภาพ หลอดไฟ ป้ายไฟ ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวนรวมกว่า 500 ราย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ “Thailand LED & Energy Saving Summit” จำนวนกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งได้เรียนเชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำในแวดวงไฟฟ้าและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย”

          “อนึ่ง งานนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา โดย กฟผ. ตั้งเป้าหมายในการลด CO2 ได้ 5.4 ล้านตันในปี 2563 และ 12.47 ล้านตันในปี 2573และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายในการลด CO2 ของประเทศไทยลงได้ประมาณ 23,000 ตันต่อปี” นายสหรัฐ กล่าวเสริม

20160420-M01-04

          ด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า “งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการลดใช้พลังงานของประเทศ และช่วยให้ทุกภาคส่วนประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานได้อย่างดียิ่ง ซึ่งครั้งนี้ สสปน. ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และแคมเปญการตลาด โดยดึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก และปีนี้ สสปน. ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้จัดงานด้วยแคมเปญ Connect Businesses ซึ่งเป็นการนำกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากต่างประเทศในอาเซียนและ BIMSTEC ให้เข้าร่วมงาน เพื่อทำการจับคู่ เจรจาธุรกิจกันภายในงาน โดยทุกการสนับสนุนเพื่อมุ่งหวังให้งานฯ มีการเติบโตและมีผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อันจะผลักดันให้งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่สำคัญอีกงานหนึ่งของประเทศ และต่อยอดขยายผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคต่อไป”

20160420-M01-05