กฟผ. เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ งานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 47 ปี เพื่อร่วมระลึกถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. รวมถึงเผยแพร่ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอผลการดำเนินงาน 2 ด้านของ กฟผ. คือ การผลิตไฟฟ้า และความรับผิดชอบต่อสังคม

20160425-M01-01

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา กฟผ. ประจำปี 2559 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 กฟผ. มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. "47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาขององค์การ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งองค์การ และเผยแพร่ภารกิจหลักของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการสิ่งที่ดีงามในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคม

20160425-M01-02

          สำหรับการจัดงาน ในวันที่ 27 เมษายน 2559 จะจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเช้า ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ รวมถึงมีพิธีทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์จำนวน 48 รูป ณ บริเวณสนามฟุตบอล เริ่มตั้งแต่เวลา 07.15 น. เป็นต้นไป จากนั้นเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ชั้น 9 อาคาร ต.040 จะจัดการเสวนา “ลิขิตรักชีววิถี ชีวิตดีสู่ชุมชน” ดำเนินรายการโดยคุณอิม เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ พร้อมผู้ร่วมเสวนาจากผู้ดำเนินโครงการชีววิถีของ กฟผ. ทั้ง 4 ภาค ส่วนในกิจกรรมในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 47 ปี กฟผ. และตลาดนัดชุมชน กฟผ. -ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.) -สมาคมผู้พิการ ณ บริเวณล็อบบี้ อาคาร ท.102 และลานหน้าอาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จากนั้นในเวลา 13.30 น. ผู้ว่าการ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม “EGAT ECO TRIP” ร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชน โดยมีคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ปิดท้ายด้วยการสัมมนา ตัวจริง พบ ตัวจริง ซีซั่น 2 โดยพบกับบุคคลต้นแบบ กฟผ. คุณเรืองวรายุกต์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คุณสายรุ้ง เกิดแก้ว พนักงานวิชาชีพระดับ 7 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง และคุณประกิต สันติกุล อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งพบกับ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมโดยมี ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

          ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ในเวลา 08.30 น. จะเป็นพิธีเปิดงาน “47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวรายงาน และ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 และพบกับการเสวนาในหัวข้อ “คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ นายสันติ วาสนสิริ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) น.ส.ภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด โดยมี น.ส.ดาริน คล่องอักขระ เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้น ผู้ว่าการจะรับมอบเกียรติบัตรแสดงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการนำระบบ ISO 26000 เข้าใช้งาน จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และต่อมาผู้ว่าการจะมอบรางวัลสลากกาชาด กฟผ. ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้โชคดี

          ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ผู้ว่าการ เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ CSR กฟผ. 10 สายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตร ณ บริเวณหน้าหอประชุมเกษม จาติกวณิช และรับชมการแสดง ชุด “47th EGAT The Road to Success” ละครเวทีแห่งความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งได้คัดเลือกนักแสดงจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กว่า 20 ชีวิต เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจ ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์การ ผ่านการแสดงละครเวทีภายใต้แนวคิด “สองด้าน : The road to success” เพื่อสื่อสารส่งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์การ เพราะชีวิตมีสองด้านเสมอ กฟผ.มีคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่มีวัยแตกต่างกัน อาจจะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ต่างกันไป แต่ก็พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันเพื่อสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ โดยมุ่งมั่นในความรับผิดชอบดูแลทั้งความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และการดูแลรักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตสว่างไสวของทุกชีวิต หลังจากนั้นจะเป็นการมอบนโยบายและทิศทางดำเนินงาน โดยผู้ว่าการ และพิธีเปิดตัวหนังสือสูตรลับ Super K ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ภรรยาผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช มาร่วมเปิดตัวหนังสือ โดยจะถ่ายทอดสดกิจกรรมทั้งหมดผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานภูมิภาคอีกด้วย

          ส่วนกิจกรรมในวันที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จะมีพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน กฟผ. ได้แก่ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพรหมชินะอนันตโชติ ท่านขุน-ยายศรี และ พ่อปู่สันทนะและเจ้าแม่โสภิตา จากนั้นผู้ว่าการ จะรับมอบการแสดงความยินดีจากหน่วยงานภายนอก ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 พร้อมแถลงข่าวสื่อมวลชน

20160425 M01 03

          “ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ในวันที่ 27 - 29 เมษายนที่จะถึงนี้ เพื่อร่วมระลึกถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของ กฟผ. และ ขอความร่วมมือแต่งกายสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟ้า ในวันที่ 27 และ 29 เมษายน 2559 และ สวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 28 เมษายน 2559” นายธาตรี กล่าวเชิญชวน