รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. รับฟังทิศทางการดำเนินงาน ของ กฟผ. และได้เร่งรัดให้ กฟผ. ทบทวนบทบาทของตนเองและบริษัทในเครือ พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ กฟผ. มีการบริหารจัดการไฟฟ้าพร้อมรองรับต่อทุกสถานการณ์

20160516-M02-01

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กฟผ. และ ผู้บริหารของ กฟผ. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ กฟผ. ยุทธศาสตร์ กฟผ. รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ กฟผ. ชั้น 3 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีคณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมการประชุม

20160516-M02-02

          พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การมาประชุมในครั้งนี้ ได้หารือถึงการเร่งรัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนภายใน 6 เดือน เพื่อรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ของโลกที่หันมาให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยได้ให้นโยบายกับ กฟผ. ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และบริษัทในเครือให้มีความคล่องตัวขึ้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการไฟฟ้าพร้อมรองรับต่อทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ ในปัจจุบัน กฟผ. เริ่มมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงอยู่ที่ร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งเพราะมีการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนส่งเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ กฟผ. ยังมีแผนการลงทุนและรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ดังนั้น จึงมอบหมายให้ กฟผ.เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและทำให้ค่าไฟถูกลง ซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้เสนอแผนปรับปรุงภายใน 6 เดือน เพื่อนำมาหารือร่วมกันอีกครั้ง

20160516-M02-03

          ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งช่วงบ่ายและกลางคืน โดยพีคล่าสุดอยู่ที่ระดับ 29,618.8 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 22.28 น. ที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส เป็นการทำลายตัวเลขพีคครั้งที่ 7 ของปี 2559 แต่เป็นรอบที่ 2 ของวัน สำหรับกำลังผลิตไฟฟ้ารองรับพร้อมจ่ายนั้นมีความมั่นคงเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ประมาณร้อยละ 10-15 หรือไม่ต่ำกว่า 32,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม พีคที่เกิดขึ้นมีอัตราการเติบโตเกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ดังนั้นในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า กฟผ. จำเป็นต้องมีการจัดหากำลังผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าหลักมาเสริมในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันจะมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ถึง 1,800 เมกะวัตต์ แต่จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนได้ ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ในระหว่างจัดทำแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โดยตามแผนจะก่อสร้างในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 800 เมกะวัตต์, เขื่อนศรีนครินทร์ 400 เมกะวัตต์ และเขื่อนลำตะคองที่มีการดำเนินการแล้ว 500 เมกะวัตต์ ซึ่งมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีก 500 เมกะวัตต์ เพื่อให้จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับจะสามารถผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงกลางคืนได้ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้ามีการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

20160516-M02-04

          “สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหลักอย่างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี 2015 ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตามขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้และในภาพรวมของประเทศ โดยคาดว่าภาคใต้จะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 4-5 ทุกปี จึงควรมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าภาคใต้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ขณะนี้ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งขอยืนยันว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดำเนินไปตามแผนที่กำหนดเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มิฉะนั้นประเทศไทยอาจต้องพบกับวิกฤติพลังงานไฟฟ้าในอนาคตได้” ผู้ว่าการ กล่าวทิ้งท้าย