010.jpg

          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทรัพย์สินและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

20150701-01

          นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจ โดย EGATIF จะเข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย EGATIF ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น พบว่าได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยเเละนักลงทุนสถาบันอย่างล้นหลาม โดยการจัดสรรหน่วยลงทุน เน้นให้จัดสรรแก่นักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของทรัพย์สินและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตลอดจนโครงสร้างรายได้ที่ชัดเจนของ EGATIF ตลอดอายุสัญญาการเข้าลงทุน 20 ปี ทำให้ EGATIF มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ จึงทำให้กองทุนรวม EGATIF ได้รับการตอบรับอย่างดี

20150701-02

          โดยขั้นตอนต่อไปนั้น จะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนรายย่อยในรูปแบบ Small Lot Frist โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ www.egatif.com, www.scb.co.th และ www.ktam.co.th ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นี้