015.jpg

         กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงานจัดงาน Energy Forum ครั้งที่ 4 เสวนาหัวข้อ “LED...The Lighting Revolution?” เชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการเสวนา เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในเรื่องประโยชน์ของหลอด LED ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า

20150709

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Energy Forum ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "LED...The Lighting Revolution?"โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) เข้าร่วมบรรยาย ซึ่งมีผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ. และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคาร B กระทรวงพลังงาน

         ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงานจากการใช้หลอด LED และเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการเปลี่ยนมาใช้ เทคโนโลยี LED รวมถึงรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ซึ่งจะเกิดประโยชน์มหาศาล เพราะเป็นการประหยัดเงินตามนโยบายประหยัดเงินอย่างแท้จริง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้

9-7-2558 11-22-52

         นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า การลดใช้พลังงานที่ผ่านมามีการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้อาคารมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้อาคารใหม่ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ต้องมีการออกแบบอาคารให้อนุรักษ์พลังงานซึ่งมีอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าข่ายรวม 860 แห่ง และจะทำให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าถึง 172 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 602 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าให้ในปี 2579 จะต้องลดการใช้พลังงานถึง 89,000 ล้านหน่วย และกำหนดให้ลดใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 16 วัตต์ต่อตารางเมตร เหลือ 2 วัตต์ต่อตารางเมตร ในปี 2579 เป็นต้นไป

9-7-2558 11-33-35

         “นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มีมาตรการเชิงส่งเสริมที่ทำร่วมกับ กฟผ. เช่น ฉลากเบอร์ 5 มีโครงการสนับสนุนทุนให้เปล่า ในการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนหลอด LED อีกด้วย มีการสนับสนุนโครงการในรูปแบบ ESCO ซึ่งทำมาหลายปี เรื่องของกองทุนหมุนเวียนก็จะมีการอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการผลักดันให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผน PDP 2015 ลง 89,000 ล้านหน่วย โดยเฉพาะ LED ที่จะส่งเสริมให้ใช้ทุกภาคส่วน ร้อยละ 12 ในการประหยัดพลังงานทุกๆ ด้าน” นายธรรมยศ ศรีช่วย กล่าว

         ด้านนายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) กล่าวว่า “การใช้หลอดไฟแบบ LED มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง คือให้ความสว่างเท่าเดิมแต่ประหยัดไฟฟ้ากว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้หลอดไส้แบบเดิม ซึ่งปัจจุบันหลอด LED ราคาอาจจะแพงกว่าประมาณ 7 เท่า แต่จะประหยัดไฟกว่า 8 เท่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ 10-15 เท่าหรือเมื่อเทียบกับหลอดคอมเพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบอาจแพงกว่า 2 เท่า แต่จะประหยัดไฟกว่า 2 เท่าเช่นกัน และเมื่อเทียบอายุการใช้งานจะอยู่ได้นานกว่า 2.5 เท่า”

9-7-2558 11-31-00

         โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED แล้วประมาณ 315,000 หลอด และในปี 2558 นี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 450,000 หลอด โดยคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนหลอด LED ในหน่วยงานราชการทุกแห่งได้ครบถ้วนภายใน 5-6 ปี อีกทั้งมีแผนจะนำเงินสนับสนุนภาคเอกชนในระยะแรกให้เปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED อีกด้วย