023.jpg

         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. หรือ EGATIF เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนในราคาหน่วยละ 10 บาท ผู้ว่าการ กฟผ. เชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้อย่างดีที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ตลอดอายุสัญญา 20 ปี

20150715-m01-01

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการ กฟผ. นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายกุลิศ สมบัติศิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยว สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. หรือ EGATIF ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20150715-m01-02

         นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวแสดงความยินดีว่า มีความยินดีที่ได้เห็นกองทุน EGATIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทยที่ผลักดันโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นการพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพ ไม่ด้อยไปกว่าหน่วยงานเอกชน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเป็นตัวอย่างให้กับรัฐวิสาหกิจอื่น และหวังว่าความสำเร็จของกองทุนรวมฯ จะเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

20150715-m01-03

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย หลังจากเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยนโยบายของกองทุนที่ต้องการจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายย่อยหวังว่าคนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ และนักลงทุนทุกคนล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ถือเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าใหม่ที่สุดในปัจุบันของ กฟผ. และมีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูง

         “กฟผ. เชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจด้านผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ระหว่าง กองทุนรวมฯ และ กฟผ. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ในวันนี้ EGATIF พร้อมแล้วที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว         

20150715-m01-05

         นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจของไทยที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อระดมทุนจากประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยนำเงินที่ได้ไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF จนประสบความสำเร็จ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนและประชาชนเป็นอย่างมาก

         ทั้งนี้ ทันทีที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. หรือ EGATIF เปิดขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 10.50 บาท และสามารถทำราคาสูงสุดอยู่ที่ 10.90 บาท ก่อนจะปิดตลาดด้วยราคา 10.40 บาท