036.jpg

20150727-M01-01

          การรับฟังความคิดเห็นวันแรกคึกคัก มียอดการลงทะเบียนการเข้าร่วมงานกว่า 6,400 คน ชาวเทพาร่วมประสานเสียงต้องการเห็นท้องถิ่นพัฒนา มีการจ้างงาน และสาธารณูปโภคครบครัน ขณะที่ยังมีผู้เห็นต่าง เสนอให้ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาด แต่หากจะมีโรงไฟฟ้า ขอให้มีคณะกรรมการที่เฉพาะผู้แทนชาวบ้าน ติดตามตรวจสอบมลภาวะตลอดอายุโรงไฟฟ้า

20150727-M01-02

          วันนี้ (27 ก.ค.2558) นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ ว่า เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโครงการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ มาร่วมรับฟัง โดยมิได้ปิดกั้นแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่า ในช่วง 2 วันของการรับฟังในวันนี้และวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จะมีคนมาร่วมรับฟังถึง 10,000 คน จึงขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมรับฟังซักถามอย่างเต็มที่ มีอะไรคาใจ ให้ซักถามโดยละเอียด และขอให้ กฟผ.ชี้แจงทั้งข้อดีข้อเสีย ซึ่งทางจังหวัดจะอำนวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมให้ทุกคนทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยอิสระ โดยในภาคเช้าวันแรกมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 6,000 คน

          นางสาวขนิษฐา ทักษิณ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 2 เครื่องๆละ 1,100 MW รวม 2,200 MW การก่อสร้างจะแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเครื่องแรกในปี 2564 โดยจะใช้เทคโนโลยีหม้อไอน้ำระดับ Ultra supercritical ซึ่งทันสมัยที่สุดเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด การเก็บถ่านหินจะเป็นอาคารระบบปิด โดยมีการควบคุมมลภาวะและโลหะหนักจากโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการใช้น้ำของโรงไฟฟ้า และผลกระทบทางด้านสุขภาพ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะระบุมาตรการต่างๆไว้ในรายงาน

20150727-M01-03

          จากนั้น ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 – 15.00 น. เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและประชาชนทั่วไปคนละ 5 นาที รวมราว 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวล และข้อเสนอแนะในการสร้างโรงไฟฟ้า เช่น คุณอุทัย อาญาพิทักษ์ อดีตกำนัน คาดหวังว่าจะดำเนินการตามที่บอกไว้ ซึ่งตนเองไปดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แม้อดีตจะเคยสร้างผลกระทบ แต่ในปัจจุบันเชื่อว่า กฟผ. ได้มีการปรับปรุงคุณภาพโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้นแล้ว

20150727-M01-04

          นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง กรรมการสมาพันธ์เกษตรกร จังหวัดสงขลา แสดงความคิดเห็นว่า การมีโรงไฟฟ้ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวยินดีให้มีโครงการ แต่ขอให้ กฟผ. ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ขอเสนอแนะผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษา และจากการรับฟังข้อมูล ข้อห่วงกังวล รับไปศึกษาให้ครบถ้วน ทำให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดการของ กฟผ.

20150727-M01-05

          นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ประธานกองทุนบทบาทสตรีสงขลา อยากทราบข้อมูลโครงการ และในวันนี้ได้รับข้อมูลโครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ จากการนำเสนอโดยบริษัทที่ปรึกษา เมื่อมีโครงการในพื้นที่ คาดหวังว่าจะจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง เพื่อลดค่าครองชีพในครัวเรือน หลังก่อสร้างและเปิดดำเนินการ ขอให้โครงการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบ และความจริงใจของ กฟผ. ที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

20150727-M01-06

          คุณพณวรรธน์ พงศ์ประยูร หรือครูขิ้ม กล่าวว่า คนเทพาต้องมีคำตอบว่า จะได้อะไรจากการมีโรงไฟฟ้าครั้งนี้ อยากให้คนเทพาทั้ง 21,000 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากกองทุนที่ชัดเจน เช่น เพิ่มมัสยิด โรงพยาบาล ให้โรงไฟฟ้าเสียภาษีที่อำเภอเทพา โดยไม่ต้องนำเข้าส่วนกลาง อยากให้คนในเทพามีงานทำ มีอาชีพ โดยพิจารณาคนในพื้นที่ก่อน ขอให้ชาวเทพา ช่วยกันผลักดัน เพราะพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ

20150727-M01-07

          ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากที่ปรึกษาทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้ระบบที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน 1.ใช้ถ่านหินคุณภาพดีในการผลิตไฟฟ้า 2.จากการคำนวณปริมาณโลหะหนักในถ่านหินมีปริมาณน้อย และเมื่อผ่านกระบวนการดักจับทำให้คุณภาพดีกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มระบบดักจับปรอท ทำให้คุณภาพในการปล่อยโลหะหนักดีกว่ามาตรฐาน และ 3. มีระบบเก็บถ่านหินระบบปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

20150727-M01-08

          ด้านนายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา เชื่อว่า กฟผ. สามารถผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดได้ ซึ่งพลังงานสะอาดไม่ต้องขนส่งมา แต่หากจะมีโรงไฟฟ้าขอให้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีมาจากชาวบ้าน 100% โดยให้ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง ก่อนสร้างโรงไฟฟ้า ขอให้มีการตรวจสุขภาพ เพื่อหาโลหะหนัก เพื่อพิสูจน์ว่า ก่อนและหลังการมีโรงไฟฟ้าว่าแตกต่างกันหรือไม่

          สำหรับการรับฟังความคิดเห็นวันแรกของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 49 คน ยุติลงในเวลาประมาณ 15.00 น.บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการรับฟังความคิดเห็นท่าเทียบเรือในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ต่อไป