006.jpg

          ในช่วงสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ มีข่าวถนนทรุดตัวหลายแห่ง ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการเกิดภัยแล้ง อาจทำให้หลายๆคน เกิดอาการตื่นตระหนกว่าภัยแล้งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนด้วยหรือไม่

20150807-M01-01

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงร่วมกับ กฟผ. และกรมชลประทาน จัดแถลงข่าวเรื่อง “ความมั่นคงของเขื่อนเก็บน้ำในวิกฤติภัยเเล้ง” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจกับประชาชนว่าวิกฤติภัยแล้งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. โดยมี รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายสุวรรณ กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมเขื่อน วิศวกรรมแหล่งน้ำ และผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมชี้แจงคลายข้อห่วงกังวล

20150807-M01-02

1. การปล่อยน้ำระดับ Dead Storage จะต้องพิจารณาจากปัจจัยของแต่ละเขื่อน ได้แก่

  • เรื่องความมั่นคงเขื่อน โดยเขื่อนส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบให้มีสภาพความมั่นคงปลอดภัยในสภาวะระดับน้ำต่ำหรือสภาวะที่มีการลดของระดับน้ำอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว ยกเว้นเขื่อนดินขนาดเล็ก ที่จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องการลดระดับน้ำอย่างรวดเร็วที่อาจทำให้ลาดด้านเหนือน้ำเลื่อนไถลได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์เขื่อนที่พังทลายจากการลดระดับน้ำลงต่ำ
  • การระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระดับต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่ออกแบบไว้ จะทำให้อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้
  • การลดระดับน้ำลงต่ำ อาจมีผลต่อความมั่นคงของลาดตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำได้

2. จากสถิติการพังทลายของเขื่อนพบว่า เขื่อนที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะมีโอกาสพังทลายมากกว่าเขื่อนที่มีอายุมาก ดังนั้นจึงควรพิจารณาความปลอดภัยในกรณีต่าง ๆ เป็นพิเศษ หากต้องการลดระดับน้ำต่ำ

3. การปล่อยน้ำในเขื่อนระดับต่ำสุดไปใช้ ควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ เพราะการปล่อยน้ำดังกล่าวไปใช้อาจมีผลต่อการบริหารจัดการน้ำในปีถัดไป

20150807-M01-03

          นายสุวรรณ กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ขณะนี้โครงสร้างเขื่อนทุกเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง ในสภาวะระดับน้ำต่ำ ส่วนการจะพิจารณาเพื่อนำน้ำในส่วน Dead Storage มาใช้หรือไม่นั้นจะต้องหารือและพิจารณาอีกครั้ง ส่วนในกรณีที่เขื่อนมีอายุการใช้งานหลังการก่อสร้างน้อยกว่า 5 ปี ควรพิจารณาความปลอดภัยในแต่ละกรณีเป็นพิเศษ และภายหลังจากวิกฤติภัยแล้ง จะต้องมีการตรวจสอบเขื่อนด้วยสายตา รวมทั้งการนำน้ำในส่วน Dead Storage ไปใช้ จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็น เพราะการนำปริมาตรน้ำดังกล่าวมาใช้ อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำในปีถัดไป ทั้งนี้ กฟผ. ยินดีให้ระบายน้ำไปใช้ได้หากมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ