033.jpg

          พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงวันแรก มอบนโยบายเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด โดยเน้นประเด็นหลัก จริงใจ โปร่งใส ชัดเจน พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเป็นคนเก่งมีความสามารถ

20150825-M01-01

          วานนี้ (24 สิงหาคม 2558) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนล่าสุด เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงพลังงานวันแรก โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รองผู้ว่าการนโยบายและแผน นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมสังคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพ ฯ

20150825-M01-02

          พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า ภารกิจด้านพลังงานถือเป็นงานที่มีความท้าทาย ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความสุจริตในหน้าที่ และหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือ โดยขอให้ทุกคนยึดยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง เป็นหลัก ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินงานให้ทันต่อกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ

20150825-M01-03

          สิ่งใดที่มีการทักท้วง จะพยายามแก้ไขให้ตรงจุด เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ขณะเดียวกันอะไรที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติประชาชนก็ต้องเดินหน้า ทั้งนี้ขอเวลาในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพราะเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็น และจะปรับภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

20150825-M01-04

          ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า ในปีนี้มีการทำลายสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ถึง 4 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เมื่อเวลา 14.02 น. ที่ 27,345.8 เมกะวัตต์ เพิ่มจากปีที่แล้ว 403.7 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ในระบบ กฟผ. มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 36,171 เมกะวัตต์ ในส่วนกำลังผลิตของ กฟผ. มีประมาณ 15,492 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำลังผลิตทั้งหมด ในขณะที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุดถึงร้อยละ 65 รองลงมาคือถ่านหินร้อยละ 20 การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 7 พลังงานหมุนเวียน อีกร้อยละ 8

20150825-M01-05

          ผู้ว่าการ กฟผ. ได้รายงานถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง อาทิ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 4-7 โครงการก่อสร้างระบบส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้มีการจัดทำ EIA และ EHIA เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ผู้ว่าการ กฟผ. ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งได้ทำฉลากรวมทั้งสิ้น 22 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ใช้หลอดประหยัดไฟ LED และการจัดทำโครงการ Demand Respond จากกรณีหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติแหล่งพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย JDA-18 เพื่อรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากผู้ประกอบการและประชาชน

20150825-M01-06

          ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 10.19 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาถึงศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และได้ประกอบพิธีสักการะศาลพระพรหม และเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง นอกจากนี้ ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากดร.คุรุจิต นาครทรรพ เป็นผู้แทนข้าราชการกระทรวงพลังงาน นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย เป็นผู้แทนสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ เป็นผู้แทน กฟผ. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นผู้แทน บมจ.ปตท.