024.jpg

          โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เตรียมทดลองเดินเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องที่ 2 อาจก่อให้เกิดเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อย และอาจมีกลุ่มไอน้ำสีขาวจากการดำเนินการบางระยะ ส่วนเครื่องที่ 1 สามารถขนานเครื่องเข้าระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

20150922-m02-01

         นายพงษ์ศักดิ์ วิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (อค-น.2) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้เริ่มทดลองเดินเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา และมีแผนงานที่จะทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำแรงดันสูง หรือ Steam Blow out ประมาณวันที่ 19 - 24 กันยายน 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อย และจะก่อให้เกิดกลุ่มไอน้ำสีขาวจากการดำเนินการบางระยะเป็นช่วง ๆ ระหว่างวันดังกล่าวอย่างไรก็ตาม อค-น.2 ได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับลดเสียงเรียบร้อยแล้ว

20150922-m02-02

         ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง โดยสามารถขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เข้าระบบด้วยระบบกังหันก๊าซพร้อมกับระบบกังหันไอน้ำครั้งแรก (First Synchronization Combined Cycle 21) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 คาดว่าจะสามารถขนานเครื่องเข้าระบบครั้งแรก (First Synchronization Combined Cycle 22) ประมาณเดือนตุลาคม 2558 นี้