011.jpg

         20150923-m02-01

          กฟผ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท HITACHI, LTD. ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

         กฟผ. โดย ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านเทคนิค กับ บริษัท HITACHI, LTD. โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) และ Mr.Isao Narukawa, Vice President ร่วมลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ พร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง (อจส.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 301/3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

20150923-m02-02

         นายสุธน บุญประสงค์ รวส. กล่าวว่า บริษัท HITACHI, LTD. เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ที่ใช้อยู่ทั่วโลก และยังเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่ง กฟผ. มีความยินดีที่ได้ร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประสบการณ์ ต่อยอดพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

         “กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท HITACHI, LTD. ในความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคนิคกับ บริษัท HITACHI, LTD. การลงนามครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร โดยหวังว่าความรู้และประสบการณ์ในความร่วมมือครั้งนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อทั้งสองฝ่ายตลอดจนประเทศชาติต่อไป” รวส. กล่าวท้ายสุด

20150923-m02-03