035.jpg

         egatnews-20151111-01

           รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์รายการ BIZ TIME ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และรายงานพิเศษทางไทยรัฐทีวี ภายหลังผลงานเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล ASEAN Coal Award 2015 เผยความตั้งใจในการดำเนินงานเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางเชิงป้องกันตั้งแต่แหล่งกำเนิดในกระบวนการผลิต หรือ CSR in Process เป็นหลัก พร้อมเชิญชวนคนไทย มาร่วมชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ในงานแม่เมาะเฟสติวัล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่

egatnews20151111-02

         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ให้สัมภาษณ์สดในรายการ BIZ TIME ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และบันทึกเทปรายการไทยรัฐทีวี ในประเด็นของการพัฒนาการดำเนินงานของเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จนได้รับรางวัลในเวทีระดับอาเซียน จากการประกวด ASEAN Coal Award 2015 โดยกล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินงานเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดการยอมรับ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

         รวช. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางในเชิงป้องกันตั้งแต่แหล่งกำเนิดในกระบวนการผลิต หรือ CSR in Process เป็นหลัก พร้อมกับการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ผลของการตรวจวัดนำไปประกาศติดตั้งในชุมชนได้รับทราบซึ่งขณะนี้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ รวมทั้งสิ้น 15 สถานี ซึ่งมากที่สุดในโลก ทำงานร่วมกันระหว่างสถานีตรวจวัดของ กฟผ. และสถานีตรวจวัดของกรมการควบคุมมลพิษ จึงมั่นใจว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าและเหมือง เป็นไปตามมาตรฐานหรือดีกว่าที่มาตรฐานกำหนด

         การดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ จึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เข้าร่วมประกวดในเวที Thailand Coal Awards และ ASEAN Coal Awards ในปี 2556 และในปี 2558 สร้างชื่อเสียงในระดับอาเซียน สามารถกวาดรางวัล ASEAN Coal Awards 2015 ได้ถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด หรือ Best Practice of Clean Coal Use and Technology in Power Generation ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 (Eco-Efficient Electricity of the Mae Moh lignite-Fired Power Generating Unit 12 ) เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน ให้สามารถผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเผาไหม้ที่เพิ่มประสิทธิภาพทำให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 105,000 ตัน รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สู่ธรรมชาติ

         2) รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรสู่ชุมชน (Mae Moh Power Plant’s CSR :The Best Neighborhood of Mae Moh Community 3) รางวัลชนะเลิศ (เหมืองแม่เมาะ) ด้าน Special Submission (พลังงานสร้างสรรค์) ในหัวข้อ ระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ สูบน้ำจากบ่อเหมืองที่มีความลึก 300 เมตร ใช้คนควบคุม 1 คน ในเวลา 10 นาที จากระบบเดิมใช้คน 6 คน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหมืองแม่เมาะ) ด้าน Best Practice of Surface Coal Mining ในหัวข้อ กิจการทำเหมือง การเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

         รวช. กล่าวต่อไปว่า การใช้ถ่านหินลิกไนต์ ผลิตไฟฟ้าช่วยลดต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ประชาชนเสียค่าไฟฟ้าน้อยกว่าเดิม และหวังว่าในอนาคต กฟผ. จะได้พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายแห่ง เพื่อให้ค่าไฟฟ้าถูกลง ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

         “ภูมิภาคอาเซียนได้ชื่นชม กฟผ. ด้วยการมอบรางวัล ASEAN Coal Award 2015 แล้ว จึงขอเชิญชวนคนไทย มาร่วมชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปางด้วยกัน ในงานแม่เมาะเฟสติวัล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อต้อนรับชาวลำปาง และคนไทยทั้งประเทศ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อมอบความสุขและสนุกสนานสัมผัสอากาศดีๆ ที่แม่เมาะ และบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มาร่วมกระทบไหล่กับคนนับแสน พิสูจน์ให้เห็นกับตา ว่าการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าและการทำเหมืองไปพร้อมกับการอนุรักษ์ ทำให้คุณภาพอากาศที่แม่เมาะดีกว่าอากาศในกรุงเทพและในเมืองใหญ่ทั่วไป มีความสวยงาม พร้อมต้อนรับทุกคนที่ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง” รวช. กล่าวในที่สุด

egatnews20151111-03 2