random-csr-img05.jpg
20151202-c01-01

           กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับสมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สีคิ้ว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวงาน “มินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า เทิดไท้องค์ราชัน ต้านยาเสพติดพิชิตทุนการศึกษา ครั้งที่ 4” 20 ธ.ค. 58 ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เงินรายได้มอบให้กิจกรรมสาธารณกุศล สำหรับผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับ กฟผ. กำหนดจัดกิจกรรม “มินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า เทิดไท้องค์ราชัน ต้านยาเสพติดพิชิตทุนการศึกษา ครั้งที่ 4” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นระยะทาง 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งประเภททั่วไป จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศตามลำดับ และนักเรียนในพื้นที่ที่เข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท รวม 90 ทุน ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลสำหรับผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่

         นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไม่หันเข้าหายาเสพติด รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการวิ่ง และกิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่ นอกจากนี้กิจกรรมมินิฮาล์ฟมาราธอนดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมาที่จะมาออกร้านขายสินค้าในงานวันงานด้วย

20151202-c01-02

         นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ-ปฏิบัติการ (ช.อชค-ป.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางวิ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะปล่อยตัวนักวิ่งจากอ่างพักน้ำตอนบน วิ่งผ่านหมู่ที่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ บ้านเขายายเที่ยงใต้ และเข้าเส้นชัยที่อ่างพักน้ำตอนบน ตามระยะทางที่กำหนด ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท้าทายนักวิ่งเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สีคิ้ว และได้รับการสนับสนุนจากอำเภอสีคิ้ว หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้วและคลองไผ่ โรงพยาบาลสีคิ้ว ผู้นำชุมชนในพื้นที่

20151202-c01-03

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (หก-กล.) และโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่ 3-4 (หก-ลช.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดกิจกรรม “มินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า เทิดไท้องค์ราชัน ต้านยาเสพติดพิชิตทุนการศึกษา” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ในระยะทางวิ่งไม่เกิน 210 กิโลเมตร สำหรับปี 2558 ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดได้เพิ่มระยะทางวิ่ง 21 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนนักวิ่งที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณอรวรรณ กอบวิทยา โทร.081-579-2598 และคุณยงยุทธ กุลเสวตร์ โทร.081-939-2119 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่www.shutterrunning.com และ www.wingnaidee.com