random-csr-img05.jpg

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2559 รับสมัครทาง www.egat.co.th โดย กฟผ. มีการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. อย่างเป็นขั้นตอนและมีความโปร่งใส โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ หากผู้ใดประสบปัญหานี้โปรดแจ้ง โทร. 0 2436 4387-8, 0 2436 5311 หรือ Call Center กฟผ. 1416 และ กฟผ. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวอย่างเด็ดขาด