024.jpg

20151222-M01-01

         ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. ผลงานนวัตกรรม ระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติในบ่อเหมืองแม่เมาะ ร่วมงานแถลงข่าว นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติและระดับโลก เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

20151222-M01-02

         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีแถลงข่าว นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติและระดับโลก จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ และลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 20 สถาบัน ส่งต่อความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่ชุมชนสังคม โดยมี นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. แม่เมาะ เจ้าของรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ ในการประกวดระดับนานาชาติ ร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

         พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการแถลงข่าวฯ กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติและระดับโลกในหลายประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศหลายเวที และล่าสุดได้ไปสร้างชื่อเสียงใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ที่ผ่านมา”

         สำหรับผลงานนวัตกรรม ระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติในเหมืองแม่เมาะ ของ กฟผ. ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในฐานะนักประดิษฐ์ประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงาน Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF) ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา และทีมนักประดิษฐ์เหมืองแม่เมาะที่มาร่วมงานในครั้งนี้ นำโดย นายจักรพงค์ กันทากาศ วิศวกรระดับ 9 และนายวสันต์ อินใจ วิศวกรระดับ 8 พร้อมด้วยทีมผู้ประดิษฐ์คิดค้น จากแผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กองโรงงาน และ แผนกบำรุงรักษา

          

20151222-M01-03

         นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า การสูบน้ำออกจากบ่อเหมือง เป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งในการผลิตและจัดส่งถ่านลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บ่อเหมืองแม่เมาะ สภาพในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากและไหลเอ่ออย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการขุดอ่างเก็บน้ำ (Sump) ไว้กักเก็บและติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมหน้างานและเครื่องจักรชำรุดเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้ บ่อเหมืองที่มีความลึกมากขึ้น ระบบสูบน้ำมีข้อจำกัด ปั๊มขนาดใหญ่ จะสามารถสูบน้ำสูงสุดที่ Static Head ได้ประมาณ 200 เมตร ต้องใช้กำลังไฟฟ้า 1,450 กิโลวัตต์ ต่อชุด ซึ่งมีผลกระทบกับระบบ Power Supply และต้องติดตั้งระบบป้องกันความเสียหายจาก Water Hammer ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการลงทุนเป็นจำนวนมาก

20151222-M01-04

         การคิดค้นระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ ได้นำไปใช้ในภารกิจเหมืองแม่เมาะเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีมาแล้วการทำงานของระบบสูบน้ำแบบอนุกรมฯ ควบคุมด้วยระบบ Programmable Logic Control (PLC) และสั่งงานระยะไกลผ่านระบบ SCADA รวมถึงควบคุมผ่าน Smart Phone มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำได้ในเหมืองลึกที่ระดับ 450 เมตร ช่วยลดเวลาในการเดินเครื่องสูบน้ำจากระบบเดิม3 ชั่วโมง เหลือประมาณ 10 นาที ลดจำนวนพนักงานเดินเครื่องจาก6 คน เหลือ 1 คน และสามารถสูบน้ำได้ทันเหตุการณ์อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงน้ำท่วมเครื่องจักรและหน้างานขุดขนดิน-ถ่าน รองรับการทำงานเหมืองลึกอย่างมีประสิทธิภาพ

         “ภารกิจของสายงานเชื้อเพลิง มีความยากและท้าทายมากขึ้น ในทุกๆ วัน ที่ทำการเปิดหน้าเหมืองในระดับที่ลึกลงไป การดำเนินงานของสายงานเชื้อเพลิงพบกับปัญหาในการทำงานมากมาย แต่ก็ร่วมมือกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายใน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้แก้ไขปัญหา และประสบผลสำเร็จทุกๆ ครั้ง และผลงานต่างๆได้สร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ.มากมาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรยึดแนวคิดการทำงานของทีมนักประดิษฐ์เป็นแบบอย่าง ที่มีการปรับตัวอยู่เสมอ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และไม่หยุดยั้งที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” ชชม. กล่าวในท้ายสุด