random-csr-img06.jpg

         กฟผ. จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ประชาชนรอบหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ พาบุตรหลานร่วมงานกันอย่างครึกครื้น บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมส่งมอบความสุขให้กับเยาวชน มุ่งเน้นผสมผสานความบันเทิงกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

20160112 C01 01

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ กฟผ. สำนักงานใหญ่ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Super Hero” ที่จะเป็นผู้พิทักษ์ในการดูแลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านตัวละคร ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ในการเป็นคนดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ผสมผสานกับกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งภายในงานมีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมงานประมาน 3,000 คน ณ ศูนย์กีฬากำธน สินทวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20160112 C01 02

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รวค. กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เด็กๆ และเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป

         “สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน” รวค. กล่าว

20160112 C01 03

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็ก กฟผ. ว่า การจัดงานวันเด็ก กฟผ. เป็นความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ที่ตั้งใจมอบความสุขให้แก่เด็กๆ จากการจัดกิจกรรม ที่สนุกสนาน กิจกรรมเสริมความรู้ ความคิด และการแสดงออก อีกทั้งมีรถบัสซานฟรานให้ผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีทั้งการชมภายนอกและภายใน สำหรับการจัดงานในปีนี้มาในแนวความคิดจาก Super Hero ซึ่ง กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยแล้ว ยังนำ Super Hero มาให้ความสุขกับเด็กๆ ในวันนี้โดยเหล่า Super Hero นี้ จะเป็นผู้พิทักษ์ในการดูแลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขให้แก่เด็กๆ

20160112 C01 04

         “ทั้งนี้ในการจัดงานวันเด็ก กฟผ. เป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภายใน กฟผ. ร่วมกันจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมโซนสนุก กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมเครื่องเล่นบังคับวิทยุ กิจกรรมปาลูกโป่ง กิจกรรมแต่งหน้าเค้ก กิจกรรมบ้านบอลลูน กิจกรรมกลางแจ้งบริเวณหน้าศูนย์กีฬาฯ กิจกรรมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ. เปิดบ้านโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงบนเวทีกลาง มีของขวัญของรางวัล พร้อมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการเด็กๆ ฟรีตลอดงาน ซึ่ง กฟผ. ได้จัดกิจกรรมวันเด็กอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ส่วนกลาง กฟผ. และตามหน่วยงานต่างๆ ทั่วภูมิภาค โดยในส่วนกลาง กฟผ. มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยรอบพื้นที่ตั้ง กฟผ.” ชคส. กล่าว

         สำหรับหน่วยงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กเช่นกัน อาทิ กฟผ.กระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าบางปะกง และ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะได้รับความสนุก ความบันเทิง แล้ว เด็กๆที่ร่วมกิจกรรมกับทาง กฟผ. ยังได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า ความรู้ในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ กฟผ. ได้สอดแทรกความรู้ไว้กับกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมอีกด้วย

 

สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย

20160112 C01 0520160112 C01 06

20160112 C01 0720160112 C01 08

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

20160112 C01 0920160112 C01 10

20160112 C01 1120160112 C01 12

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง

20160112 C01 1320160112 C01 14

20160112 C01 1520160112 C01 16

 

เขื่อนศรีนครินทร์

20160112 C01 1720160112 C01 18

20160112 C01 1920160112 C01 20

 

โรงไฟฟ้ากระบี่

20160112 C01 2120160112 C01 22

20160112 C01 2320160112 C01 24

 

โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา

20160112 C01 2520160112 C01 26

20160112 C01 2720160112 C01 28