random-csr-img03.jpg

20160113 C02 01

         โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับประมงจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเป็นของขวัญปีใหม่ 2559” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในการบริโภค และการสร้างรายได้ให้ครอบครัว

20160113 C02 02

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อฟอ.)พร้อมด้วย นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร (ช.อฟอ-ห.), นายชาญณรงค์ จันทมงคล วิศวกรระดับ 11 และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ในโครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้กับประชาชนพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ บริเวณร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

20160113 C02 0320160113 C02 04

         ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับประมงจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ให้มีความอยู่ดี กินดี และมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมศรี ประมงจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ และนายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ อฟอ. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้