002.jpg

 

20160114 M01 01

 

         กฟผ. ยกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ใช้เทคโนโลยี Ultra-Super critical ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้เชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไปในอนาคต กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561

20160114 M01 02

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดยมี นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด นายชินิชิโร โอโกชิ รองประธาน มารูเบนิพาวเวอร์ ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พร้อมทั้งผู้บริหาร กฟผ. ร่วมในพิธี ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

20160114 M01 03

         นายเกรียงศักดิ์ พูลเฉลิม ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (อค-ทม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กฟผ. กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Steam Turbine and Generator) งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กของอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำ งานฐานรากของปล่องโรงไฟฟ้า (Stack) เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) และระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน และอื่นๆ คิดเป็นความก้าวหน้าทั้งหมดของโครงการร้อยละ 18 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date – COD) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

20160114 M01 04

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงเลือกเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งสามารถลดการปล่อยมลสาร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินของประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชนและสังคม ดังปณิธานการดำเนินงานที่ว่า “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

20160114 M01 05

         โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 เดิม ซึ่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2527 เป็นเวลากว่า 30 ปี และมีกำหนดปลดออกจากระบบในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โรงไฟฟ้าใหม่นี้ มีขนาดกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี Ultra - Super critical แห่งแรกของ กฟผ. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีการควบคุมมลสารให้ดีขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD)เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง (ESP) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่สามารถกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งจะช่วยควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real-time ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมมลพิษ จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตลอดเวลา