random-csr-img02.jpg

         กฟผ. มอบความสว่างไสวให้อำเภอเทพา โดยพร้อมสนับสนุนระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ถนนเข้าอำเภอตั้งแต่แยกพระพุทธจนถึงตัวอำเภอ เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชาวเทพาในการสัญจรยามค่ำคืน

20160119 c01 03

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา พร้อมด้วย นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศเทย และ นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาลตำบลเทพา ร่วมกันแถลงความร่วมมือในการจัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้หลอด LED แบบประหยัดพลังงาน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกพระพุทธ ไปจนถึงตัวอำเภอเทพา รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความสว่างไสว และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในยามค่ำคืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

20160119 c01 02

         สำหรับเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยจะช่วยลดปัญหาจากอุบัติเหตุ และอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน อีกทั้ง อำเภอเทพา ยังเป็นหนึ่งในอำเภอชายแดนสงขลาที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องความมั่นคงด้วย โดยโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าว ทาง กฟผ. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง โดยร่วมกับกรมทางหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการออกแบบและติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ข้างหน้า