014.jpg

         จุฬาราชมนตรี เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพลังงานเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศ พร้อมแนะ กฟผ. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ให้มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการ พัฒนาโรงไฟฟ้า และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม เข้าเยี่ยมและคารวะเนื่องในโอกาสปีใหม่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการ สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติแห่งประเทศไทย

20160129 c02 01

         สำหรับการเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงานร่วมกับชาวมุสลิม และแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกัน โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ และเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพลังงานเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เยาวชน ขอให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่เพราะจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ กฟผ.