ชุมชนเทพาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขอความชัดเจนเรื่องการจัดสรรที่อยู่ใหม่สำหรับบางรายหากโยกย้าย ยืนยันไม่มีการย้ายมัสยิดและกุโบร์ วอนกลุ่มเห็นต่างรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ด้าน

20160218 m01 01

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอเทพาจัดรับฟังความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา โดยมีชุมชนเทพาและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเทพาบีชรีสอร์ท ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยชุมชนที่เข้าร่วมได้ผลัดเปลี่ยนแสดง ความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่กล่าวว่า ในช่วงแรกจะรู้สึกต่อต้านหรือคัดค้าน แต่เมื่อได้รับฟังข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโอกาสได้เห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะและที่อื่นๆ ทำให้ได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าและระบบกำจัดมลสารจึงลดความวิตกกังวลลงได้ นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยซักถามชาวบ้านที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า ได้รับคำตอบว่าตลอดเวลาที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามากว่า 20 ปีนั้น ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด

         ส่วนด้านที่เกี่ยวกับมัสยิด และกุโบร์ ผู้นำชุมชนแจ้งว่า ได้รับการชี้แจงจากโครงการโรงไฟฟ้าเทพาว่าจะไม่มีการใช้พื้นที่ทางศาสนาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างแน่นอน รวมทั้ง กฟผ. มีแนวคิดให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ซึ่งจะทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

         ร้อยเอกกันตวรรธน์ ล้อมเมือง จากมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่า บ้านเดิมของตนอยู่ที่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าขนอม เห็นด้วยว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าเข้ามาแล้วจะเกิดความเจริญขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริง และโรงไฟฟ้ายังได้มีส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วจึงสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าเทพาขึ้นในพื้นที่แห่งนี้

         นายดลเลาะ เหลมและ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเทพา กล่าวว่า อยากจะขอให้ผู้ที่มีความเห็นต่างในขณะนี้ มารับฟังความคิดเห็นอีกด้านของชาวบ้านในพื้นที่บ้าง เพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เมืองเทพามีความเจริญ มีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพียงแต่ขอความชัดเจนกับ กฟผ. ในเรื่องของการเวนคืนที่ดิน การจัดสรรที่อยู่ใหม่ และการประกอบอาชีพเท่านั้น