จากความวิตกกังวลว่า สะพานเชื่อมท่าเทียบเรือโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพาที่ทอดยาวในทะเล จะทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหรือไม่ ลองมาหาคำตอบ จากผลการศึกษาและข้อเท็จจริงของสะพานหลายแห่งในปัจจุบัน

สะพานสารสิน

    สะพานสารสิน 2 เป็นสะพานเชื่อมต่อจังหวัดพังงาและภูเก็ต สร้างทดแทนสะพานสารสินเดิม ที่มีระดับต่ำเกินไป ไม่สะดวกแก่การสัญจร โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 สะพาน 2 ระยะ ความยาวแต่ละสะพานประมาณ 660 เมตร คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรี สร้างในปี 2535 และสะพานท้าวศรีสุนทร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2554 ผลการศึกษาสะพานท้าวเทพกระษัตรี ที่ก่อสร้างก่อน แม้ว่า มีฐานตอม่อกว้างถึง 13 เมตร แต่ไม่สร้างผลกระทบต่อท้องและชายฝั่ง ยืนยันตรงกับข้อมูลการศึกษาในรายงาน EIA ของสะพานท้าวศรีสุนทร

Article 20160225 01

         ที่มา http://phuketevent.blogspot.com/2015/04/blog-post_53.html

     ภายหลังก่อสร้างสะพานใหม่แล้วเสร็จทั้ง 2 สะพาน ซึ่งมีช่องลอดกว้าง 100 เมตร สูง 10.5 เมตร จึงได้ยกระดับของสะพานสารสินเดิม 2 ช่องกลางความยาวราว 80 เมตร ให้เท่ากับสะพานใหม่ โดยยกคานคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักเกือบ 250 ตันถึง 8 คาน เพื่อให้เรือท่องเที่ยวและเรือประมงขนาดขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้ และสร้างเป็นหอชมวิว นับเป็นงานออกแบบก่อสร้างที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่และการท่องเที่ยว ทั้งจากการจราจรทั้งบนบก และในน้ำ รวมทั้ง ทัศนียภาพที่สวยงามจนเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่

Article 20160225 02

Article 20160225 03

โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่

    โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่ ความยาว 650 เมตร มีความกว้างช่องลอด 60.9 เมตร ความสูงช่วงกลางน้ำของสะพานเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 15.4 เมตร เพื่อให้เรือเฟอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สัญจรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีความกว้าง 5.8 เมตร ยาว 40 เมตร ความสูง 7 เมตร บวกกับความสูงของเสาวิทยุอีก 5 เมตร บรรทุกได้ 368 คน สามารถแล่นผ่านได้

    รายงาน EIA ของโครงการดังกล่าว ระบุว่า ฐานรากตอม่อ กว้าง 9.10 เมตร ยาว 18.25 เมตร ทำให้ความเร็วกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.83 เมตรต่อวินาที ไม่ทำให้เกิดการกัดเซาะท้องน้ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ เมื่อความเร็วกระแสน้ำมากกว่า 2.2 เมตรต่อวินาที

    เมื่อก่อสร้างเสร็จประมาณกลางปี 2559 นี้ จะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และไม่สร้างผลกระทบต่อการสัญจรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Article 20160225 04

สะพานเชื่อมท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้าเทพา

    ในการออกแบบสะพานเชื่อมท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา ซึ่งมีความยาว 3,000 เมตร ได้มีการหารือและให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ โดยพิจารณาจากขนาดเรือประมงในพื้นที่ ลักษณะเส้นทางการเดินเรือ จึงทำให้เรือประมงสามารถสัญจรได้ตามปกติ ทั้งในกรณีที่น้ำขึ้นสูงสุดและมีคลื่นลมแรง รวมทั้งออกแบบเผื่อไว้สำหรับเรือท่องเที่ยวโดยสารในอนาคตสามารถแล่นผ่านได้

    Article 20160225 05

          โครงสร้างเสาเป็นลักษณะเสาเข็มเหล็กกลวง เสาเข็มแต่ละต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างเสามากกว่า 3 เมตร จึงเป็นลักษณะโครงสร้างโปร่ง ทำให้ไม่เกิดการกีดขวางการไหลของกระแสน้ำและทำให้ไม่เกิดการกัดเซาะท้องทะเลรวมถึงบริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่โปร่งตา โดยส่วนที่ให้เรือประมงลอดผ่าน จะยกระดับที่ระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 1.5 กิโลเมตร และยกสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 9 เมตร ความกว้างของช่องลอดอยู่ที่ช่องละ 30 เมตร จำนวน 2 ช่อง ซึ่งเรือประมงหรือเรือโดยสารสามารถแล่นผ่านได้อย่างสะดวก 

          จะเห็นได้ว่า การออกแบบสะพานนอกจากจะคำนึงถึงหลักวิชาการแล้ว ยังคำนึงถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ และสามารถป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี