random-csr-img03.jpg

          กลายเป็นประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทยในเวลานี้ไม่น้อย เมื่อมีประเด็นข่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนัก โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ปี 2559 จะเป็นปีที่แล้งที่สุดในรอบ 20 ปี โดยประเมินจากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนหลักของประเทศ ในขณะที่ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ตามเขื่อนต่างๆ อยู่ในระดับต่ำมาก อาทิ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำที่ใช้งานได้อยู่ที่ร้อยละ 8 เท่านั้น

CSR 20160229 C01

    นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำแล้งที่ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 กฟผ. ได้เตรียมพร้อมวางแผนรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งอย่างใกล้ชิด โดยประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ และดำเนินการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตามมติคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

    นอกจากนี้ กฟผ. ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่รอบเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 กว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นปริมาณเท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกราว 6 สระ โดยจัดสรรน้ำการแจกจ่ายน้ำในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่

ปริมาณน้ำในการช่วยเหลือ

(ลูกบาศก์เมตร)

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 852
เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร 360
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 348
เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี 1,272.2
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 10,190
เขื่อนสิรินธร จ.สกลนคร 309
โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น 30
โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 931
รวม 14,292.2

 CSR 20160229 C02

รถบรรทุกน้ำที่ เขื่อนน้ำพุง

CSR 20160229 C03

การประชาสัมพันธ์การรับน้ำของโรงไฟฟ้าบางปะกง

CSR 20160229 C04

ช่วยภัยแล้งตามครัวเรือน จากเขื่อนศรีนครินทร์

CSR 20160229 C06

CSR 20160229 C07

ส่งน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยภัยแล้ง จากเขื่อนอุบลรัตน์

    สำหรับพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิต์ จ.อุตรดิตถ์ กฟผ. มีแผนเติมน้ำเข้าท่อพระราชดำริวันละ 12,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร อีกทั้งยังกำหนดจุดให้บริการน้ำสาธารณะแก่ประชาชนอย่างน้อย 4 จุดในพื้นที่รอบเขื่อน ด้านเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี กฟผ. ได้จัดส่งน้ำให้ประชาชนใน ต.นาสวน ไปแล้วกว่า 13 ครัวเรือน

    โฆษก กฟผ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ทาง กฟผ. จะยังเดินหน้าแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้ถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ภัยแล้งในปีนี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ตามหลัก 3 R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle หรือลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

CSR 20160229 C05

แม้แล้งนี้จะยากลำบาก แต่ ‘กฟผ.’ และ ‘คนไทย’ จะจับมือผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สามารถติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ได้ที่นี่ http://ichpp.egat.co.th/