random-csr-img02.jpg

          กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัย ให้ประชาชนเลือกช้อปสินค้าชุมชนและเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงานและให้คำปรึกษาช่องทางการประกอบกิจการ พลังงาน กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

20160304 C01 01

    เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ดร.อารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นางสาวสุกัญญาธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนวคิดในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า และ นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

News 20160306 01

    นาง สาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กล่าวว่า การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จัดขึ้นตามดำริของคณะนายกรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือ เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย SME ในเรื่องการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน โดยผ่านกระทรวงต่างๆของรัฐบาลโดยการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมครั้งที่ผ่าน มานั้น จัดขึ้นผ่านกระทรวงวัฒนธรรมและได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชน ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลตอบแทน รวมถึงการมีรายได้สู่ชุมชน และในการจัดงานครั้งนี้ ทางคณะนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกระทรวงพลังงานและ วช. จะได้ผลตอบรับที่ดีเช่นเดียวกัน

News 20160306 02

    ดร.อา รีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหน่วยงาน ในสังกัด ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงาน องค์กรที่เป็นพันธมิตรภาคพลังงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.สระแก้ว และ จ.สมุทรปราการ ได้ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” โดยจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน สินค้าชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดพร้อมราคาโปรโมชันและกิจกรรมสันทนาการ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. พลังงานพาชม จะเป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน 2. พลังงานพาช้อป ซึ่งจะเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานราคาโปรโมชัน และสินค้าราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 เป็นต้น 3. พลังงานพาชิม เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยี พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน และ 4. พลังงานพาเพลินซึ่งเป็นการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีคนพลังงาน ที่จะให้ทั้งความสนุกและเพลิดเพลินกับประชาชนที่มาเที่ยวงานทุกวันศุกร์ พร้อมเปิดโอกาส ให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน

News 20160306 03

    นาง สาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า วช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับกระทรวง พลังงาน ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าในลักษณะต่างๆ และนำเสนอผลผลิตจากการวิจัยพร้อมใช้ พร้อมขาย ที่เหมาะกับตลาดชุมชน และการนำผลงานวิจัยมานำเสนอให้เยี่ยมชม และพร้อมจำหน่ายโดยรอบพื้นที่กว่า 100 ผลงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วช. คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการขยายผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน สังคม และพานิชย์ได้ต่อไป

News 20160306 04

 News 20160306 05News 20160306 08

News 20160306 06

    ทั้งนี้ กฟผ. จะร่วมจัดบูธภายในงานดังกล่าว โดยมีการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาพิเศษ รวมถึงหลอดไฟ LED รูปแบบกล่อง กฟผ. ขนาด 5 วัตต์ จากราคา 115 บาท เหลือ ราคา 85 บาท และขนาด 8 วัตต์ จากราคา 125 บาท เหลือราคา 95 บาท นอกจากนี้ กฟผ. ยังจัดทรรศการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จัดแสดงวัตถุพลอยได้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ และประโยชน์ของเถ้าลอยลิกไนต์ เช่น การนำไปผสมคอนกรีตสร้างเขื่อนปากมูล และ การทำปะการังเทียม รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสายส่ง ซึ่งบูธจัดแสดงของ กฟผ. จะตั้งอยู่โซน A ใกล้กับเวทีกลาง ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

20160304-C01-02