024.jpg

20160630-P01-04

          ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญรับชมและรับฟังการประกวดร้องเพลง “กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” รอบรองชนะเลิศ ประจำปี 2559 โดย กฟผ. ร่วมกับชมรมเพลงแห่งสยาม และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีของไทย โดยมีเยาวชนจากรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เข้าร่วมแข่งขัน ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี

20160630-P01-01

20160630-P01-02

20160630-P01-03