018.jpg

news 25590706

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (คนที่ 2จากขวา) เป็นผู้แทน กฟผ.เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ โดย กฟผ.เตรียมพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาป่าชายหาดและป่าชายเลน จำนวน 33 ไร่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้