007.jpg

          กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมผลผลิตจากยิปซั่มแม่เมาะ และขายสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ในงาน Thailand Industry 2016 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแม่งาน 21-31 กรกฎาคม นี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20160708 M01 01

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ – การสื่อสาร (ช.อสอ-สส.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry 2016 “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ซึ่งมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

20160708 M01 02

          นางรัชดา ทองอยู่ ช.อสอ-สส. เปิดเผยว่า งาน Thailand Industry 2016 “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฏาคม 2559 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการสร้างวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้แข็งแกร่งบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างโอกาส และเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ในการเข้าสู่การค้าระดับสากล โดยภายในงานนี้ กฟผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นวิศวกรนักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” โดยนำเสนอเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้ กฟผ. ทำการสำรวจและศึกษาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรในชนบท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ จ.สระแก้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จ.ยะลา และเขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ห่างไกลช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น

          นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมจากยิปซั่มที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าที่ กฟผ.แม่เมาะ มาประดิษฐ์เป็นปะการังเทียม เพื่อนำไปฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยิปซั่ม รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ กฟผ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนา “ยานยนต์ไฟฟ้าElectric Vehicle” ซึ่งเป็นการพัฒนารถยนต์ใช้แล้วดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดยออกแบบให้ชิ้นส่วนหลักของรถยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากพลังแบตเตอรี่ทดแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งนับเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกที่ประหยัดพลังงาน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 อีกด้วย

20160708 M01 03

          “ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีความสนใจเที่ยวชมงานThailandIndustry 2016 และร้านนิทรรศการ กฟผ. เพื่อร่วมภาคภูมิใจในพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และชื่นชมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภาพและนวัตกรรมของ กฟผ. และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกัน” ช.อสอ-สส. กล่าวเชิญชวน