027.jpg

         เริ่มแล้วงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” โดยชาวอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กฟผ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น. ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จ.สงขลา เพื่อแสดงอัตลักษณ์และของดีอำเภอเทพา ทั้งอาหารประเพณีวัฒนธรรม เมืองแห่งสุขภาพและกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเทพาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแสดงที่ยิ่งใหญ่จากศิลปินบ่าววี การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมีชาวอำเภอเทพาและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

p 20150713 2

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา และ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเทพา จำนวน 6 ทุน โดยมี นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จ.สงขลา

    นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา กล่าวว่า อำเภอเทพา และ กฟผ. ร่วมกันจัดงาน THEPHA Festival ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันรายออีดิ้ลฟิตรี หรือวันเฉลิมฉลองหลังเดือนรอมฎอน ทำให้คนในพื้นที่อำเภอเทพารู้สึกผ่อนคลาย และพี่น้องชาวเทพาได้มีโอกาสนำเสนอของดีเมืองเทพา ทั้งอาหาร ประเพณีวัฒนธรรม เมืองแห่งสุขภาพและกีฬานอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าชาวเทพาสามารถจัดงานได้ในทุกมิติ

    “ชาวเทพาขอขอบคุณ กฟผ. ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้งาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” ประจำปี 2559 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งรวมความสุขของทุกคน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาเที่ยวงาน ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น.” นายอำเภอเทพากล่าว

p 20150713 6

    ด้าน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.ยินดีที่ได้ร่วมกับอำเภอเทพา จัดงาน THEPHA Festival สร้างความสุขให้กับชาวอำเภอเทพาทุกคน ซึ่ง กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน โดยยึดแนวทาง “โรงไฟฟ้าอยู่ที่ใด สังคมอยู่ดีมีสุข” ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีโรงไฟฟ้าจะนะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ช่วยให้พี่น้องชาวภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กฟผ. มีแผนงานที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้ชาวเทพาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ กฟผ. และชุมชนร่วมเดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาไปด้วยกัน เป็นโรงไฟฟ้าแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทพา และเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

    ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า “ขอขอบคุณชาวเทพา ที่เปิดโอกาสให้ กฟผ. เข้ามาร่วมพัฒนาอำเภอเทพา พัฒนาจังหวัดสงขลา และให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในอนาคตโรงไฟฟ้าเทพาจะมาช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่งคั่งยั่งยืน และจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยที่สุด”

p 20150713 11

    สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 เทพา เมืองอุดมอาหารการกิน “ของดีประจำตำบล” โซนที่ 2 เทพา เมืองรุ่งเรืองเรื่องทำกิน “เมืองเกษตร เมืองปศุสัตว์” โซนที่ 3 เทพา เมืองมีรากเหง้า “เล่าเรื่องเมืองเทพา” โดยอาจารย์มกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์ โซนที่ 4 เทพา เมืองพหุวัฒนธรรม “การแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้” โซนที่ 5 เทพามหาสนุก “ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังบ่าววี” โซนที่ 6 เทพา เลื่องลือไก่ทอด “มีการแข่งขันแชมป์ไก่ทอดเทพา” และโซนที่ 7 เทพา เมืองสุขภาพ “กีฬาชายหาด กีฬาฮาเฮ และ Charity run” นอกจากนี้ยังมีการอ่านบทกวี จิตวิญญาณแห่งเมืองเทพา โดยอาจารย์อนุสรณ์ นินวน นักเขียนชาวเทพา และการเสวนาในหัวข้อ “เมืองเทพาก่อนจะถึง 740 ปี” มีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทำอาหาร การจำหน่ายสินค้าของดีของอำเภอเทพา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า 3,000 คน

p 20150713 9

p 20150713 3

p 20150713 8