csr 20160715

          17-19 ก.ค. นี้ เขื่อนวชิราลงกรณ กฟผ. ร่วมกับ อำเภอทองผาภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จัดงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิ และที่สำคัญ คือ แสดงให้เห็นว่าเขื่อน กฟผ. มีความแข็งแรงปลอดภัย ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวทองผาภูมิอย่างมีความสุข

    นายประเสริฐ ธำรงวิศว ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) กฟผ. เปิดเผยว่า งานวันผลไม้ของดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 17 – 19 ก.ค. นี้ มีการซื้อขายและจัดแสดงผลไม้ตลอดทั้งงาน มีผลไม้ต่างๆ ให้เลือกซื้อและชิม เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มะไฟ มังคุด ลองกอง เป็นต้น การจำหน่ายสินค้าโอท็อป เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เครื่องจักสาน การจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น การแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 7 ตำบลของอำเภอทองผาภูมิ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการแสดง แสง สี เสียง ของชนเผ่าต่างๆ

     “ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและเที่ยวชมงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคมนี้ เพื่อสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมและย้ำความมั่นใจเรื่องความมั่นคงของเขื่อน กฟผ. ด้วย” ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กฟผ. กล่าวเชิญชวน ในตอนท้าย