020.jpg

20160806 04

          กฟผ. เปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้สวยงาม เส้นทาง อ.นาหมื่น-หมู่บ้านปากนาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ปลูกต้นอินทนิลและต้นตะแบก 4,000 ต้น รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน

20160806 01

    วันนี้ (6 สิงหาคม 2559) ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้สวยงาม เส้นทาง อ.นาหมื่น-หมู่บ้านปากนาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายปรีชา โชติทวีวัฒน์ ปลัด จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน

    ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. กล่าวว่า โครงการ “ปลูกต้นไม้สวยงาม เส้นทาง อ.นาหมื่น-หมู่บ้านปากนาย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำน่าน เพื่อให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน อีกทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

20160806 03

    โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นาหมื่น จ.น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม รวมถึง รายการเนวิเกตอร์ นำโดย คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี สมาชิกชมรม BIG BIKE และประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายดำเนินการปลูกต้นอินทนิลและ ต้นตะแบก จำนวน 4,000 ต้น ตามไหล่ทางจาก หมู่บ้านห้วยฮ้อ ถึง หมู่บ้านประมงปากนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน รวมระยะทางปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเป็นสีม่วง สีประจำ จ.น่าน และเมื่อถึงฤดูกาลดอกไม้บานสะพรั่ง ถนนเส้นนี้จะถูกเติมเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของดอกไม้ สีม่วง และในโอกาสเดียวกันนี้มีการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ป่าน่านในฝัน” ซึ่ง เขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ อ.นาหมื่น ส่งภาพเข้าประกวดด้วย