032.jpg

20160819-P03-01

          กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ต.แม่เมาะ และ เยาวชน อ.แม่เมาะ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกร้องความเป็นธรรม ให้กรีนพีซไทยแลนด์ ออกมาขอโทษประชาชน อ.แม่เมาะ ที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่า อ.แม่เมาะ อากาศไม่บริสุทธิ์

20160819-P03-02

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง นายถนอม กุลพินิจมาลา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ, นางอริสรา เครือบุญมา ประธานกลุ่มสตรีตำบลแม่เมาะ, เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ กว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เพื่อแสดงจุดยืนและขอความเป็นธรรมจากกรณีที่มีบุคคลจากกรีนพีซไทยแลนด์ ได้แสดงออกเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์ในงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และนำภาพถ่ายเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Face book : Greenpeace Thailand ทำให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดและบิดเบือนว่า อ.แม่เมาะ เป็นเมืองที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการทำร้ายความรู้สึกและสร้างความเสียหาย ดูหมิ่น อ.แม่เมาะ เป็นการละเมิดสิทธิของชุมชน เพราะประชาชนและองค์กรต่างๆใน อ.แม่เมาะ มีความร่วมมือและตั้งใจจะทำให้ อ.แม่เมาะ เปลี่ยนแปลงจากภาพในอดีตพัฒนาภาพลักษณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า คุณภาพชีวิตของประชาชนแม่เมาะ แต่กรีนพีซไทยแลนด์ทำให้ อ.แม่เมาะ เสียชื่อเสียง และยากที่จะทำให้กลับมาดีได้ในเร็ววัน

          โดยกลุ่มได้เรียกร้องสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ ให้กรีนพีซไทยแลนด์ ผู้ที่มาสร้างความเสียหายต่อแม่เมาะออกมาแสดงความรับผิดชอบ ขอโทษชาวแม่เมาะ และให้ลบข้อมูลที่ได้เผยแพร่ในสื่อต่างๆ และปิดเฟสบุคดังกล่าว

20160819-P03-03

20160819-P03-04

20160819-P03-05

20160819-P03-06

20160819-P03-07