016.jpg

          กฟผ. ชี้แจง กรณีผู้ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่างน้ำถูกชาวบ้านกักตัวที่บ้านแหลมหินว่า เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่ 300 เมกะวัตต์ในปัจจุบันที่ใช้น้ำมันเตา วอนกลุ่มเห็นต่าง แสดงออกอย่างเหมาะสม

    นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงกรณีที่เหตุการณ์กักตัวเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่เข้าสำรวจน้ำที่ทะเลหน้าบ้านแหลมหิน จังหวัดกระบี่ว่า ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 11.00 น. ว่า ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 6 คน ถูกกักตัวขณะเก็บตัวอย่างน้ำหน้าท่าเรือน้ำมันเตาของโรงไฟฟ้ากระบี่ ตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ที่ต้องส่งผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ให้ทราบ ทุก 6 เดือน ก่อนเหตุการณ์การกักตัวจะคลี่คลายในเวลาประมาณ 13.45 น

press 20160910 1

    นายสหรัฐ กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ ที่ชาวบ้านบางส่วนอาจทำไปด้วยความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 800 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานที่ทำตามหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของ กฟผ. จะใช้ความพยายามระมัดระวังเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังกล่าว