029.jpg

20161005 P01 02

          กฟผ. ชวนรับลมหนาวเติมเต็มทุกความสุข กับงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14” ประจำปี 2559 ร่วมสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สดชื่นงดงาม และทุ่งดอกบัวตองบานสะพรั่งทั้งขุนเขา พร้อมกระทบไหล่ศิลปิน ดารา และนักร้องชื่อดังมากมาย ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

20161005 P01 01

 

    วันนี้ (5 ตุลาคม 2559) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

    นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเปิดบ้านให้ประชาชนได้มาสัมผัสกับความเป็นจริงว่า กฟผ.แม่เมาะ มีอากาศดี อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองลิกไนต์และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง และเป็นการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่ผ่านมาถือได้ว่างานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะขึ้นภายใต้แนวความคิด ที่ว่า “เติมเต็มทุกความสุข” และได้จัดเตรียมความบันเทิงต่างๆ มากมายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเติมเต็มทุกๆ จินตนาการความสุข ทั้งกิจกรรม การละเล่น เครื่องเล่นต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงของศิลปิน ดารานักร้องชื่อดังของเมืองไทย กฟผ.แม่เมาะ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาร่วมงานที่ กฟผ.แม่เมาะ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

    นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งอารยธรรมไทยล้านนา ที่น่าสนใจ ชาวลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น รถม้าพาหนะคู่เมือง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานที่เก่าแก่ อาทิ วัดพระธาตุลำปางหลวง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล รวมถึงเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาเยี่ยมเยือนตลอดมา และในช่วงฤดูหนาวของทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคเหนือและจังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมาก ทางจังหวัดลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ จึงได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้แล้วเป็นอย่างดี ทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก การคมนาคม อาหาร การสาธารณสุข รวมถึงการดูแลความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ในเดือนพฤศจิกายนอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว ดอกไม้เริ่มผลิบานให้ความสดชื่น ชาวลำปางจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน

    นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้มีการรณรงค์แคมเปญ “รวมใจเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศ นำไปสู่การกระจายรายได้ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการให้การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีที่ กฟผ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่ของ กฟผ. แต่ละแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ไม่เพียงเห็นความสำคัญด้านการท่องเที่ยว แต่ได้มีการริเริ่มกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยได้จับจุดเด่นของอำเภอแม่เมาะ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวนี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะพบกับทุ่งดอกบัวตองที่มีสีเหลืองสวยงาม บานสะพรั่งทั่วพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ทุกสิ่งย่อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอน และที่สำคัญ ทาง ททท. ได้บรรจุเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของ ททท. เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าประทับใจเหล่านี้

    นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานผู้เข้าชมทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งรับลมหนาว รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงบนเวที ด้วยระบบแสง สี เสียงสุดอลังการ ขบวนพาเหรดแฟนซีคานิวัล โชว์จากศิลปินนักแสดงมากมาย อาทิ หมาก ปริญ, คิม คิมเบอร์ลี่, บอย ปกรณ์, เต้ย จรินทร์พร, เจมส์ มาร์, เบลล่า ราณี ฯลฯ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มอลังการของศิลปินชื่อดัง การแสดงชุดพิเศษของนักเรียนในชุมชนแม่เมาะ รวมถึงการละเล่นซุ้มเกมมหาสนุกแบบงานวัด เครื่องเล่น Fun Park พบกับถนนคนเดินแม่เมาะที่มีสินค้า OTOP คุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนในพื้นที่กว่า 100 ร้านค้า และที่พลาดไม่ได้ คือ แม่เมาะสไลเดอร์ ชาเลนจ์ กิจกรรมยอดฮิตของชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกที่แตกต่าง กับดาราที่คุณชื่นชอบ กฟผ.แม่เมาะ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมได้ที่ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในฤดูหนาวนี้