003.jpg

    นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 23.00 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3 บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งมีระยะห่างจากเขื่อนของอ่างพักน้ำตอนบน 22 กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวได้ ในอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนของอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าใต้ดินลำตะคองชลภาวัฒนา และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. สำหรับแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนพื้นดินน้อยมาก เจ้าหน้าที่ กฟผ. ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสภาพเขื่อนแล้วพบว่าเป็นปกติดี ขอให้ประชาชนมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย