20161021 C01 01

          กฟผ. ให้บริการย้อมผ้าดำแก่ประชาชนที่ต้องการเสื้อผ้าดำเพื่อถวายความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยกระบวนการย้อมผ้าเน้นความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายวุฒิชัย สุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) เปิดเผยว่าการให้บริการย้อมผ้าดำให้แก่ประชาชน สืบเนื่องมาจากที่ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เห็นว่า ประชาชนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องการซื้อเสื้อผ้าดำสำหรับใส่ในการแสดงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเสื้อผ้าดำเกิดสภาวะขาดตลาด และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงได้จัดตั้งเป็นลักษณะคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายบริการ (อบก.) ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ฝ่ายขนส่ง (อขน.) และฝ่ายเคมี (อคม.) ให้บริการย้อมเสื้อผ้าดำให้แก่ประชาชนรอบ กฟผ. สำนักงานใหญ่ และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    นายวุฒิชัย สุจริต อคม. กล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนของการย้อมผ้าและปล่อยน้ำล้างผ้าหลังย้อม (Rinse water) ที่จะมีประมาณ 2 ตัน/วัน จะมีความปลอดภัยต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และประชาชนที่นำเสื้อผ้าที่ย้อมแล้วไปสวมใส่ เพราะได้ใช้สีย้อมผ้าคุณภาพดีที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไร้กลิ่น และสีย้อมผ้าไม่ระเหยขณะย้อม

    นอกจากนี้ น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการย้อมผ้า โดยเฉพาะน้ำล้างผ้าหลังย้อม (Rinse Water) จะต้องผ่านการบำบัด โดยได้ใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อใช้กรองน้ำทิ้ง ซึ่งจะช่วยดูดซับสี – กลิ่น โลหะหนัก และสิ่งเจือปนตกค้าง ก่อนที่จะทำการปล่อยน้ำทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้า สำหรับ Activated Carbon มีวิธีการกำจัดที่ง่าย โดยเมื่อผ่านการใช้งานแล้ว สามารถนำไปเผาทิ้งได้ทันที ส่วนน้ำย้อมซึ่งมีส่วนผสมของสีย้อมและเกลือเข้มจะรวบรวมไว้ทั้งหมด เพื่อผ่านขบวนการบำบัดตามขั้นตอนพิเศษต่างหาก

    อนึ่ง เสื้อผ้าที่จะนำมาย้อม ควรเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งจะย้อมติดสีได้ดีมีความคงทน ส่วนผ้าเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผ้าไนล่อน และผ้าโพลีเอสเตอร์ จะย้อมสีไม่ค่อยติด หรือสีผิดเพี้ยน ไม่แนะนำให้นำมาย้อม

    “ในฐานะคณะทำงาน ใคร่ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบ กฟผ. และประชาชนทั่วไป มารับบริการย้อมผ้าดำ เพื่อใช้สวมใส่ถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของเรา ได้นานเท่านานตามที่ตั้งใจ” อคม. กล่าวปิดท้าย

    ทั้งนี้ การให้บริการย้อมผ้า ได้ให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ ข้างอาคาร ต.064 กฟผ. สำนักงานใหญ่ (จุดจอดรถบัส กฟผ. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) โดยเริ่มต้นตั้งเป้าให้บริการย้อมผ้าไว้ที่ 5,000 ชิ้น ซึ่งวันหนึ่งย้อมได้ประมาณ 300 – 500 ชิ้น และใช้ระยะเวลาในการย้อมต่อชิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง โดยประชาชนต้องมาลงทะเบียนก่อน และสามารถนำผ้ามาย้อมได้โดยไม่จำกัดจำนวน