ธารน้ำใจจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน หลั่งไหลเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมหาราชวัง วันละหลายหมื่นคน กฟผ. ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่เดินหน้าบริการประชาชน อำนวยความสะดวกอย่างไม่มีวันหยุดเช่นกัน

20161028-C01-01

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายสุระพงษ์ สมชื่อ ช่างระดับ 9 ฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. มอบจุลินทรีย์ขยาย (EM) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อใช้บำบัดกลิ่นในรถสุขาเคลื่อนที่และโรงอาหารที่อยู่บริเวณรอบสนามหลวง ทั้งนี้ กฟผ. ได้เตรียมมอบ EM ชนิดน้ำอีกเดือนละ 1,000 ขวด ในช่วงที่มีงานบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้ทาง กทม. ใช้ประโยชน์ต่อไป

20161028-C01-02

          นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดบริการรถบัสไฟฟ้า รับ-ส่ง ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมหาราชวัง โดยใช้เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง - สนามหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในการนำรถบัสพลังงานไฟฟ้าที่คิดค้น ออกแบบ ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าอัจฉริยะขึ้น โดยต่อยอดผลงานจากรถพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ออกมาให้บริการประชาชน โดยได้มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ สนามม้านางเลิ้ง นอกจากนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการประสานงานกับ บริษัท สิขร จำกัด เพื่อนำรถบัสไฟฟ้าออกมาให้บริการประชาชนเพิ่มอีกหนึ่งคัน

20161028-C01-03

          ในเบื้องต้น มีรถบัสไฟฟ้าให้บริการประชาชนแล้ว 2 คัน คือรถไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และ รสบัสไฟฟ้าจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือและประสานงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ สถานีดับเพลิงปทุมวัน โดยรถบัสไฟฟ้าทั้ง 2 คันนี้ ได้เริ่มออกให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ยังได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอนำรถพลังงานไฟฟ้าออกมาให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 2 คัน โดยจะมีรถบัสไฟฟ้ามาคอยให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 5 คัน