20161107 P01 01

    วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2559) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทนภาคพลังงานไทย เข้าร่วมการประชุม COP22 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกของโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดย กฟผ. ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อพลังงานยั่งยืน (Sufficient Economy and Sustainable Energy for Climate Change Resolution) ซึ่ง กฟผ. ได้แสดงเจตจำนงร่วมกับประชาคมโลก ในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

20161107 P01 03

Thai Pavilion

20161107 P01 04

     ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย H.E. Mr. Salaheddine Mezouar Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Kingdom of Morocco President-Designate of the COP 22 and CMP 12