20161118-A01-01

         

          การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 22 หรือ COP22 ที่เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก ได้เปิดฉากขึ้นและมีเป้าหมายต่อยอดกรอบข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งในงาน COP22 คือหอจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพและความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

          เมื่อพูดถึงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก หลายๆ ท่านคงจะนึกถึงการประหยัดพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นต้น แต่สำหรับนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานลดโลกร้อนในงาน COP22 ต้องไม่ธรรมดา แต่ละประเทศได้นำเสนอแนวคิดการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

20161118-A01-02

          มาเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทย นั่นคือ ประเทศมาเลเซีย ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสีเขียว สร้างสวนแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง ใช้นวัตกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนเมืองและธรรมชาติอย่างกลมกลืนภายใต้คอนเซปต์ “Forest City”

20161118-A01-03

          ถัดมาเป็นหอจัดแสดงนิทรรศการของประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นที่การสร้างจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและองค์กรธุรกิจหลายภาคส่วนได้พัฒนาบัตรเครดิต หรือที่เรียกว่า Green Card เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านบัตร Green Card สามารถนำไปแลกรับเงินคืน (Cash Back) แลกของรางวัล หรือบริจาคให้กับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

20161118-A01-04

          และประเทศสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผู้เข้าชมด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็น (Shinkansen) โดยนำเสนอการใช้พลังงานทดแทนในการคมนาคมขนส่งทางรถไฟระหว่างเมือง ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน

20161118-A01-05

          จะเห็นว่า แต่ละประเทศล้วนมีหลากหลายแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศได้