บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) เผยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานระหว่างปี 2560 – 2569 มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,700 เมกะวัตต์ ระบุโครงการลงทุนซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีกำไรเกินคาด ส่วนการก่อสร้างเขื่อนน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป. ลาว คืบหน้าไปตามแผน พร้อมเร่งเจรจาลงทุนเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

20170130-PRE01-01

          นายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานระยะยาวของบริษัทในช่วง 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2560 – 2569 ว่า ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทนั้นภายในปี 2569 EGATi จะเติบโตและคาดหวังว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,700 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันมีโครงการที่ EGATi ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตรวม 289 เมกะวัตต์ ขณะนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 และสามารถเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดในต้นปี 2562

          สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงานประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีขนาดกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต์ ได้รับอนุมัติรายงานความเหมาะสมโครงการแล้ว คาดว่าสามารถเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566-2567 และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมายตง ในสหภาพเมียนมา ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าสามารถเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2569-2571

          เมื่อรวมกำลังการผลิตแล้วคาดว่าภายในปี 2569 EGATi จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 933 เมกะวัตต์ ซึ่งยังขาดอยู่อีก 767 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายที่วางไว้ 1,700 เมกะวัตต์ ดังนั้น EGATi จึงได้เริ่มเจรจาเบื้องต้นเพื่อแสวงหาโอกาสลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เป็นต้น เพื่อให้กำลังการผลิตรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

          นายวัชรา ยังกล่าวถึงผลการดำเนินงานของ EGATi ในปี 2559 ที่ผ่านมาด้วยว่า สำหรับโครงการลงทุนซื้อหุ้นเหมืองถ่านหิน Adaro Indonesia (AI) ในประเทศอินโดนีเซียนั้น โดยในปี 2559 AI มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดย EGATi ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ และยังมีเงินปันผลในส่วนที่เหลือที่จะจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560 AI อีกครั้ง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จึงเป็นการตัดสินใจเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมส่งผลให้ EGATi มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น