035.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายใต้แคมเปญ “ลด ดับ ร้อน” เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน คาดสามารถลดพลังงานไฟฟ้าลง 18 ล้านหน่วย หรือ 72 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 9,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี พร้อมรับส่วนลดแทนเงินสดมูลค่าสูงสุดกว่า 2,000 บาท เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 อาทิ ตู้เย็น แอร์ และบริการล้างแอร์ฟรีทันที

20170403-PRE01-01

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย (Peak) ประมาณ 32,056 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2559 โดย กฟผ. ได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชน อุตสาหกรรม และเอกชน ช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนดังกล่าว และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับ โฮมโปร จัดกิจกรรม“ลด ดับ ร้อน” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter และตู้เย็น ที่ได้มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าให้เกิดการซื้อ 100,000 เครื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าของประเทศลงได้ 18 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าการประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 72 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปล่อย CO2 ได้อีกประมาณ 9,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

          นางสาวศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการร่วมรณรงค์กับ กฟผ. โดยผู้บริโภคที่เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ประเภทเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น จะได้รับส่วนลดแทนเงินสดสูงสุดกว่า 2,000 บาททันที เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดแทนเงินสด 1,500 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 – 24,999 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดแทนเงินสด 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 – 14,999 บาท นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ ลด + รับเพิ่มสูงสุด 35 % รับฟรี Home Service Pre Paid Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เพื่อใช้บริการล้างแอร์ฟรี โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 4 มิถุนายน 2560 ณ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.homepro.co.th

          โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา กฟผ. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านการส่งเสริมด้านอุปกรณ์ กฟผ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้า ในการเข้าร่วมโครงการและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าจนได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ถึงปัจจุบัน จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าให้กับประเทศลงได้ประมาณ 4,250 เมกะวัตต์