นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) กฟผ.พลเรือตรี ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวางปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่หมดอายุการใช้งานแล้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖)

         นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจในการจัดหา ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย โดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีลูกถ้วยที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชน และเมื่อลูกถ้วยดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว กฟผ. ได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมต่อไป

         ทั้งนี้ ลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่หมดอายุการใช้งาน กฟผ. ได้มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติแล้ว พบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากส่วนประกอบดังกล่าวเป็นดินที่เผาผ่านความร้อนสูง และมีความเสถียร ทำให้มีความคงทนแข็งแรงสามารถนำมาใช้ทำเป็นปะการังเทียมได้เป็นอย่างดี การจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทางทะเล หรือปะการังเทียม แม้จะเป็นการจัดทำสภาพแวดล้อมที่เลียนแบบธรรมชาติก็ตาม แต่ได้คัดสรรวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักสามารถต้านทานกระแสน้ำได้ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทางทะเล และช่วยให้ระบบนิเวศฟื้นตัวเร็วขึ้น

         สำหรับลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่หมดอายุการใช้งานแล้วในครั้งนี้ มีจำนวน ๒,๔๐๐ ลูก ได้สรรค์สร้างเป็นปะการังเทียม รวม ๑๐๐ ชุด โดยส่งมอบให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการวางปะการังเทียมขึ้นในวันนี้ อนึ่ง ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่าง กองทัพเรือและ กฟผ. ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีงาม อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์แก่สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป