นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) ร่วมแถลงข่าวการสร้าง “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น” โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภออุบลรัตน์ นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชาสโมสร ๑ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น มีผู้ปฏิบัติงานเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า หอดูดาวดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ และใช้เป็นศูนย์กลางหอดูดาวของประเทศไทย ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ สำหรับหอดูดาวระดับภูมิภาคจะสร้างในพื้นที่ ๕ แห่ง คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดขอนแก่น โดยจะสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์บนพื้นที่ ๒๕ ไร่ ใกล้กับเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๒ ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง เมื่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสร้างหอดูดาวทั้ง ๕ แห่งเสร็จ ก็จะทำการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศทั้งหมดเข้าด้วยกัน หากที่ใดทัศนวิสัยในการรับชมไม่เอื้ออำนวยก็จะมีการส่งสัญญาณภาพจากที่อื่นๆ มาให้ได้รับชมแทน นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังได้ตั้งกล้องดูดาวที่ประเทศชิลี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทย เวลากลางวันของประเทศไทยก็จะเป็นเวลากลางคืนของประเทศชิลี สามารถดูดาวได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ทำพิธีเปิดหอดูดาวที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ระดับโลก เส้นผ่านศูนย์กลางกระจกกล้องดูดาว ๒.๔ เมตร

          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หอดูดาวภูมิภาค มีอยู่เพียง ๕ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของชาวขอนแก่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดาราศาสตร์ก็ถือเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนากาเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าพี่น้องจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะชาวอำเภออุบลรัตน์ คงจะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น จะเกิดขึ้นจริงๆ ที่อำเภออุบลรัตน์

          นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ อฟอ. กล่าวว่า กฟผ. เคยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างหอดูดาวที่เขื่อนจุฬาภรณ์ สิ่งนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าค่ายหอดูดาวเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ น่าศึกษา เมื่อนำความรู้ มอบให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ๒๕ ไร่ ในเขตหัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ ถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเยาวชนหรือประชาชนที่จะดูดาวต้องดูในเวลากลางคืน หากไม่มีที่พักก็สามารถมาพักในเขื่อนอุบลรัตน์ได้ซึ่งรองรับได้กว่า ๒๐๐ คน ในรุ่งเช้ายังสามารถชมเขื่อนฯ ว่าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร เขื่อนเก็บน้ำได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภออุบลรัตน์ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้ศึกษาหาความรู้และพักผ่อนตามอัธยาศัย

          นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้เกิดหอดูดาวในครั้งนี้ นอกจากนี้เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภออุบลรัตน์ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดียิ่งขึ้น

          สำหรับการสร้าง “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น” นั้นอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการสร้างโดยใช้ระยะเวลา ๒ ปี หลังจากดำเนินการสร้างเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหอดูดาวประมาณ ๑๐ คน เพื่อดูแลให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสาธารณชนที่สนใจด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่จะมีแหล่งเรียนรู้อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ