เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ นายพิษณุ ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) นายรัมย์ เหราบัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ (ชธบ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมให้การต้อนรับ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ที่มาตรวจเยี่ยมงานรื้อถอนและขนย้ายเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส จากโรงไฟฟ้า หนองจอกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องประชุมกองโรงงานหนองจอก ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ และโรงไฟฟ้า หนองจอก

     จากการที่ประเทศเมียนมาร์มีการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน แม้แต่ในเมืองใหญ่ของประเทศ เช่น กรุงย่างกุ้ง มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดการประท้วง คณะรัฐมนตรีได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (Bilateral Ministrial Statement) ในการบริจาคเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันแก๊สให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้กระทรวงพลังงานบริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้าหนองจอก และโรงไฟฟ้าลานกระบือของ กฟผ. ให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

     ปัจจุบันงานรื้อถอนได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๕ โดยเมื่อรื้อถอนอุปกรณ์หลักคือ Generator และ Transformer แล้วเสร็จจะขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เดินทางถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้