032.jpg

 20170624 PRE01 02

           โฆษก กฟผ.แจงเหตุแหล่งก๊าซ JDA-A18 ขัดข้อง ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะเครื่องที่ 1 ต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซล และเครื่องที่ 2 หยุดจ่ายไฟ เบื้องต้น ปตท.คาดว่าใช้เวลาซ่อมประมาณ 3 วัน ขอความร่วมมือประชาชนภาคใต้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

20170624 PRE01 01

    นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แจ้งว่า วันนี้( 24 มิถุนายน 2560)เวลาประมาณ 15.00 น. ได้รับแจ้งจาก ปตท.ว่า เกิดเหตุขัดข้องทำให้จำเป็นต้องหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 ส่งผลให้ โรงไฟฟ้าจะนะ เครื่องที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ต้องปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลแทน และต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ เครื่องที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 766 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ใช้น้ำมันดีเซลในการเดินเครื่องแทนก๊าซธรรมชาติได้ ส่งผลให้ กฟผ.ต้องเร่งปรับแผนการจ่ายไฟ เพื่อให้ประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

    เบื้องต้นคืนนี้ช่วงเวา 18.00-22.00 น.จ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจะนะ เครื่องที่1 ซึ่งเมื่อปรับไปใช้น้ำมันดีเซลจะจ่ายไฟได้สูงสุด 650 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือได้ประสานซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียจำนวน 300 เมกะวัตต์ รวมทั้งประสานให้โรงไฟฟ้าขนอมเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มจาก 700 เป็น 920 เมกะวัตต์ ช่วยเสริมระบบอีกส่วนหนึ่ง

    นอกจากนั้น ได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังนำเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง รวมถึงเพิ่มการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง 200-300 เมกะวัตต์ไปช่วยอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หากภาคใต้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันหรือมีเหตุการณ์อื่นมากระทบเพิ่มอีก เชื่อว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 2,350 เมกะวัตต์ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในภาคใต้ช่วยกันประหยัดการใช่ไฟฟ้าในช่วงที่หยุดดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

    โดยสรุป ความต้องการใข้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ในช่วงนี้ 2,350 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าในภาคใต้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1,875 เมกะวัตต์ ต้องซื้อไฟจากมาเลเซีย 300 เมกะวัตต์ และส่งไฟจากภาคกลาง 200-300 เมกะวัตต์

    โฆษก กฟผ.กล่าวในตอนท้ายว่า ทุกครั้งที่เกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ กฟผ.จำเป็นต้องหยุดเดินครื่องโรงไฟฟ้าจะนะบางส่วน หรือหากสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางกับภาคใต้เกิดขัดข้อง จะทำให้กระทบกับการจ่ายไฟฟ้าของภาคใต้ ดังนั้นภาคใต้จึงควรต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักเพื่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้มีความมั่นคงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต